Bezpečnost potravin

7. dubna 2015 – Světový den zdraví: Bezpečné potraviny

Vydáno: 27. 3. 2015
Autor: Kancelář WHO v ČR

Informace Kanceláře WHO v České republice

7. duben je Světovou zdravotnickou organizací prohlášen dnem Světového dne zdraví.  Ten letošní je věnován velmi obsáhlému a aktuálnímu tématu bezpečnosti potravin.

Jak již v roce 1992 formulovala FAO/WHO Světová deklarace o výživě: „Přístup k nutričně vyváženým a bezpečným potravinám je základním právem každého jednotlivce.“ „Nebezpečné potraviny“ mohou vést k řadě zdravotních problémů.

Tyto potraviny obsahující škodlivé bakterie, viry, parazity nebo chemické substance jsou zodpovědné za více než 200 chorob, jak akutních tak chronických, od průjmů až k rakovině.

V roce 2012 bylo jen v Evropské unii hlášeno přes 310 000 případů bakteriálních onemocnění přenášených potravinami. Toto číslo je samozřejmě pouze špička ledovce vzhledem k podhlášenosti případů a naléhavost problému bezpečnosti potravin pochopitelně vzrůstá v regionech mimo industrializovaný svět. Celosvětově pak způsobují nemoci přenášené potravinami celých 2.2 milionů úmrtí za rok.

 Hlavním sloganem kampaně je slovní přesmyčka From farm to plate: make food safe (volně přeloženo: Bezpečné potraviny dělá celá cesta z farmy až na talíř). Heslo se snaží upozornit na skutečnost, že zvláště v našem globalizovaném světě je nutné zajistit bezpečnost potravin ve všech krocích dlouhého řetězce putování potravin od jejich samotného vzniku až k vlastní konzumaci.  K tomu je potřeba široká mezisektorová a interdisciplinární spolupráce, která se týká zejména zdravotního odvětví, zemědělství, potravinového průmyslu, transportu potravin, stravovacích zařízení, ale i samotných spotřebitelů. Konzumenti si musí uvědomit svoji roli v celém procesu. Jak se Světový den zdraví snaží ukázat, základem pro každého z nás by mělo být dodržování 5 klíčů k bezpečným potravinám – čistota a správné mytí konzumovaných potravin, oddělování syrových a hotových potravin, dostatečná tepelná příprava, skladování potravin v adekvátní teplotě, používání pitné vody a kvalitních surovin k jejich přípravě.

Hlavní informace ke Světovému dni zdraví jsou dostupné na internetových stránkách Světové zdravotnické organizace.

Základní materiály, jako jsou plakáty, obrazové dokumentace apod. jsou k nalezení zde.

Zdroj:  Kancelář WHO v ČR