Bezpečnost potravin

6. ročník akce pro děti „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ se bude konat 1. a 2. října 2021

Vydáno: 29. 9. 2021
Autor: Informační centrum bezpečnosti potravin MZe

Zábavná vzdělávací akce pro děti se bude konat v pátek 1. a v sobotu 2. října 2021 v Národním zemědělském muzeu Praha na Letné.

Ministerstvo zemědělství, Sekce zemědělství a potravinářství, ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha a Českou zemědělskou univerzitou, pořádají v pátek 1. a v sobotu 2. října 2021 již 6. ročník akce pro rodiny s dětmi:

„Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“

Náplní akce je zábavná soutěžní hra tematicky zaměřená na zdravou výživu a správné zacházení s potravinami.

Pro děti bude nachystáno 10 herních stanovišť s různými úkoly, testy a soutěžemi. Děti budou poznávat původ rostlinných či živočišných potravin, budou určovat, které potraviny se musí skladovat v lednici, které se musí před konzumací důkladně vařit nebo důkladně omýt. Děti se dozví nové informace o našem zažívání, o důležitosti pitného režimu a také o správném výběru zdravých a hodnotných potravin.   

Za splnění soutěžních úkolů děti získají diplom a zajímavé ceny (omalovánky, pexesa, látkové batůžky, magnetické záložky, reflexní pásky, poznámkové bločky a další).

Publikace zdarma
Po celou dobu konání akce budou veřejnosti nabízeny publikace a vzdělávací materiály Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství tematicky zaměřené na zdravou výživu, správné zacházení s potravinami a bezpečnost potravin.

Pro pedagogické pracovníky budou k dispozici pracovní sešity pro žáky všech ročníků základních škol, učebnice pro druhý stupeň a další materiály k výukovému programu „Jíme zdravě a s chutí“ a „Výživa ve výchově ke zdraví“, které jsou zaměřeny na téma Světové zdravotnické organizace „5 klíčů k bezpečnému stravování“.

Výtvarná dílna
Pro děti bude připravena výtvarná dílna, kde si budou moci vyrobit vlastní originální přání, obrázek nebo papírové zvířátko.

Vanda a Standa
Průběh akce bude svým hudebním vystoupením zpestřovat oblíbená umělecká dvojice „Vanda a Standa“, která předává dětem informace o zdravé výživě a hygieně rukou hravou interaktivní formou.
  

Po celou dobu akce budou dodržována epidemiologická opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s onemocněním COVID-19. Všichni zúčastnění budou mít zakryty dýchací cesty respirátory nebo nanorouškami, na pracovních stolech bude k dispozici dezinfekce rukou, výukové pomůcky budou průběžně dezinfikovány a jejich společné užívání bude maximálně omezeno.

 

 Fotografie z akce „Za tajemstvím potravin v roce 2016“


Ve dnech 1. a 2. října bude vstup do všech prostor Národního zemědělského muzea Praha zdarma.


Doprovodné aktivity v Národním zemědělském muzeu

Expozice a výstavy v NZM Praha
Návštěvníkům akce se nabízí možnost prohlédnout si zajímavé expozice muzea: Zemědělství, Gastronomie, Živá zahrada výhledů, Voda v krajině, Jede traktor, Objevovna, Myslivost, Rybářství, Laboratoř ticha, včetně aktuálních výstav Lékaři rostlin a Ekologické zemědělství – Zodpovědná volba. 

Biojarmark
V sobotu bude probíhat na dvorku Národního zemědělského muzea Biojarmark, farmářský trh zaměřený výhradně na biopotraviny, kde ekofarmáři z celé republiky představí to nejlepší ze své produkce.


Autor: Informační centrum bezpečnosti potravin MZe