Bezpečnost potravin

6. březen 2016 – MEZINÁRODNÍ DEN JÓDU

Vydáno: 4. 3. 2016
Autor: Hygienická stanice hl. m. Prahy

Informace Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 4. 3. 2016.

Tento významný den v kontextu zdravotnictví upozorňuje na nezbytnost tohoto prvku pro zdraví. Dle odhadů expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) cca 800 – 900 miliónů osob má vlivem nedostatku jódu závažnou poruchu štítné žlázy.
V přírodě se jód vyskytuje vázaný v horninách, z nichž se postupně vyplavuje srážkovou vodou a hromadí se v oceánech. Je různou měrou obsažen v potravinách rostlinného i živočišného původu. Nedostatek jódu má za následek poruchy funkce štítné žlázy, což má neblahý vliv na vývoj organismu a na energetický metabolismus. I lehký nedostatek jódu v těhotenství a v dětství vyvolává nevratné poruchy vývoje, zejména nervové soustavy.
Nutná denní dávka jódu se liší podle věku, největší potřebu mají těhotné a kojící ženy.
Strava je v ČR na jód chudá a mořské produkty nejsou konzumovány v dostatečném množství, proto se provádí jodace kuchyňské jedlé soli, čímž je zajištěn vyšší obsah jódu i v dalších potravinách, do kterých se sůl přidává (např. pekařské a masné výrobky). Dobrým zdrojem je u nás mléko (dobytek dostává jód v krmných dávkách). Přirozeně vysoký obsah jódu je v minerálních vodách Vincentka a Hanácká kyselka. Těhotným a kojícím je doporučeno užívat jód ve formě tablet, kojenecká strava je při výrobě obohacována.
Podle kritérií WHO je v ČR úroveň zásobení jódem uspokojivá.

Zpracovala: MUDr. Danuše Antošová, odborný rada oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky
V Praze dne: 1. 3. 2016

Použité zdroje:
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/JOD/Jod_a_stitna_zlaza.pdf
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/jak_zajistit_dostatek_jodu.pdf

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy