Bezpečnost potravin

52 týdnů, 52 výzev, 52 kroků ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu.

Vydáno: 29. 3. 2018
Autor: STOB

Celoroční zábavně vzdělávací projekt s názvem Výzva 52 připravila společnost STOB a spolek Hravě žij zdravě.

52 týdnů, 52 výzev, 52 kroků ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu. Takto by se dal v krátkosti definovat celoroční zábavně vzdělávací projekt s názvem Výzva 52, který běží již od 1. ledna roku 2018 na komunitním webu STOBklub. Autory projektu je společnost STOB a spolek Hravě žij zdravě. Projekt vznikl i pod záštitou Fóra zdravé výživy.

Výzva 52 navazuje na velmi úspěšný projekt Prožij rok zdravě, kterým stránky STOBklubu ožily minulý rok, a do něhož se zapojilo více než 60 000 účastníků.

Projekt Výzva 52 je jedinečný v tom, že široké veřejnosti představuje klíčová témata z výživy, pohybu a obecně zdravého životního stylu interaktivní a zábavnou formou. Každý týden tohoto roku je účastníkům projektu nabídnuté a představené jedno téma, jedna výzva, kterou mohou účastníci v průběhu daného týdne trénovat a postupně tak přirozeně měnit a zkvalitňovat své životní návyky. Projekt učí své účastníky tomu, že trvalá změna životního stylu je možná, ale že jí docílí především pomocí dílčích a postupných kroků a malých změn, které jim budou příjemné.

Aby byli účastníci motivováni se do každotýdenních výzev zapojit, a aby byl projekt zároveň atraktivní pro širokou veřejnost, je každá jednotlivá výzva vyhlášena pomocí minutového motivačního videa, ve kterém jeden z odborníků STOBu představuje téma na následující týden a uvádí k němu klíčová a zajímavá fakta. Ta jsou dále rozvedena v prakticky zaměřeném blogu a naopak odborně pojatém článku, díky čemuž účastníci projektu získávají nejenom praktické rady a tipy, jak zařadit nový návyk do svého života, ale rovněž hlubší znalosti o probíraném tématu.

 

Každá výzva je vhodně doplněna tematickým zdravým receptem a nabízí svým účastníkům i další užitečné rady, zajímavosti a materiály v rámci sekce Tipy pro vás.

Souběžně s projektem na STOBklubu běží Výzva 52 i na sociálních sítích, konkrétně facebookové stránce STOBklub a instagramovém profilu stob_cz. V rámci sociálních sítí jsou sledujícím nabídnuty nejenom zmíněná motivační videa a články k jednotlivým Výzvám, ale i další zdroje zajímavých a aktuálních informací i ze spřátelených odborných organizací a iniciativ.

Jedním z hlavních cílů projektu Výzva 52 je šířit fakticky podložené informace, vyvracet mýty o výživě a zdravém životním stylu a propagovat racionální přístup ke stravování a pohybu.

Projekt Výzva 52 je výjimečný i tím, že kromě výhradně výživových a pohybových témat, přináší svým účastníkům i témata, která upozorňují na důležitost psychického zdraví a psychohygieny v životě každého člověka. Je to právě důraz na psychiku a duševní zdraví, který je neodmyslitelnou součástí a ideologickým základem přístupu společnosti STOB (nejenom) k léčbě obezity a přijímání zdravějších životních návyků.

Do projektu Výzva 52 se může zcela zdarma přihlásit na stránkách http://www.stobklub.cz/ každý, kdo by rád zkvalitnil svůj život, ať už po stránce výživové, pohybové či duševní.

Zdroj: Společnost STOB