Bezpečnost potravin

41. ročník konference Hygiena Alimentorum

Vydáno: 11. 3. 2020
Autor: KM EFSA

Štrbské Pleso, 13 - 15. května 2020

HA2020

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KATEDRA HYGIENY A TECHNOLÓGIE POTRAVÍN

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA

SLOVENSKÝ ZVÄZ SPRACOVATEĽOV MÄSA SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY
PRI SAV V BRATISLAVE

Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

HYGIENA ALIMENTORUM XLI

NOVÉ TRENDY ZVYŠOVANIA KVALITY A ZDRAVOTNEJ BEZPEČNOSTI MÄSA
A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ktorá sa uskutoční
13. – 15. mája 2020
v Hoteli Patria **** – Štrbské Pleso
Slovenská republika

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 17. apríla 2020.

Príspevok (abstrakt a celý príspevok) je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 17. apríla 2020.

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom zaslaný do 30. 4. 2020.

Postery je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 24. apríla 2020.

Pokyny a všechny další informace najdete na internetových stránkách konference.

Zdroj: UVLF