Bezpečnost potravin

4. ročník akce „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ navštívilo přes 2000 účastníků

Vydáno: 16. 10. 2018
Autor: ICBP MZe

Čtvrtý ročník akce pro rodiny s dětmi a školní kolektivy se konal ve dnech 2. - 6. října 2018.

Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství, ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha pořádaly již 4. ročník akce „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“, zaměřené na původ potravin, zdravou výživu a správné zacházení s potravinami.  

Akci navštívilo přes 2000 účastníků, převážně rodin s dětmi a školních kolektivů, ale i dospělých návštěvníků, kteří měli zájem o publikace zaměřené na zdravou výživu a správné zacházení s potravinami.  

Vzhledem ke kladnému hodnocení předchozích ročníků a velkému zájmu účastníků byla v letošním roce akce rozšířena také o vzdělávací tematické workshopy pro žáky základních škol, které se konaly 2. – 4. října 2018. Vzdělávací workshopy byly rozděleny na dvě části, výukový program „Jíme zdravě a s chutí“ a praktickou část, která probíhala v gastrostudiu Národního zemědělského muzea ve spolupráci se Středním odborným učilištěm gastronomie a podnikání z Prahy 9. Žáci základních škol si v gastrostudiu pod dohledem lektorů vyzkoušeli přípravu jednoduchých svačinek a seznámili se se základními hygienickými pravidly, která se musí při práci s potravinami dodržovat. Odměny v podobě krabiček na svačinu poskytl Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v rámci propagace značky KLASA.  

Při tradiční soutěžní akci „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“,která probíhalav pátek 5. a v sobotu 6. října, děti na startu obdržely hrací kartu, do které měly získat razítka za splnění úkolů na jednotlivých 10 stanovištích. Úkoly a témata stanovišť vycházely z výukových programů pro základní školy „Jíme zdravě a s chutí“ a „Výživa ve výchově ke zdraví“, které jsou veřejnosti přístupné na webových stránkách www.viscojis.cz/teens.   Programy jsou založeny na základních hygienických pravidlech pro zacházení s potravinami zformulovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO) do tzv. „5 klíčů k bezpečnému stravování“. 

Po splnění úkolů a získání razítek do hrací karty dostal každý soutěžící diplom a zajímavou cenu. Celkem bylo dětem rozdáno 1150 cen.  

Kromě soutěžních stanovišť byla pro děti připravena také kreativní dílna s řadou zajímavých výtvarných aktivit. Pro menší děti se v průběhu akce konaly krátké hudební vstupy umělecké dvojice „Vanda a Standa“, která hraje dětem veselé tematické písničky a děti do nich aktivně zapojuje.  

Pro dospělé návštěvníky byly k dispozici zdarma publikace Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství tematicky zaměřené na výživu, správné zacházení s potravinami a bezpečnost potravin, včetně výukových materiálů – pracovních sešitů pro žáky prvního i druhého stupně základních škol.  

Celá akce „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ byla velmi kladně hodnocena, účastníky zaujaly kvalitní tematické pomůcky a kreativní soutěžní úkoly. Rodiče a pedagogové ocenili především předávání informací o zdravé výživě hravou a nenásilnou formou, vhodnou pro děti. Účastníci projevili zájem o další podobné akce.