Bezpečnost potravin

38. ročník konference Hygiena Alimentorum

Vydáno: 27. 1. 2017
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mezinárodní konference se bude konat 17. - 19. května 2017 na Slovensku na Štrbském Plese.

 

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KATEDRA HYGIENY A TECHNOLÓGIE POTRAVÍN
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU         S EFSA

HYGIENA ALIMENTORUM  XXXVIII
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

„BEZPEČNOSŤ MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV V HĽADANÍ
TRADIČNEJ KVALITY“
                                                                        
          17. – 19. mája 2017
Štrbské Pleso – hotel Patria
Slovenská republika

 
ZAMERANIE MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
Zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je získať poznatky o produkcii, zdravotnej bezpečnosti a  kvalite hovädzieho, bravčového, baranieho, kozieho a konského mäsa vo vzťahu k  intravitálnym vplyvom a uplatňovaniu zásad pohody zvierat pred porážkou. Zameranie na nové technologické postupy a úroveň  hygieny jatočného opracovania zvierat a manipulácie s mäsom pre zaistenie zdravotnej bezchybnosti a kvality. V oblasti mäsových výrobkov je zameraním vedeckej konferencie zhodnotenie zdravotnej bezpečnosti a kvality, oboznámenie sa s modernými technologickými postupmi výroby. Poukázanie na nedostatky v kvalite a na riešenia pri zlepšovaní kvality cestou využívania modernej mäsiarskej technológie, aplikácie prísad a prídavných látok a obalových materiálov s  prihliadnutím na tradičnú kvalitu mäsových výrobkov. Zhodnotenie stavu uplatňovania európskej politiky kvality  mäsových výrobkov.

ODBORNÝ A ORGANIZAČNÝ GARANT KONFERENCIE
TUREK Peter, prof., MVDr., PhD.   E-mail: peter.turek@uvlf.sk