Bezpečnost potravin

31. květen – World No Tobacco Day – Světový den bez tabáku 2023 – “Potřebujeme jídlo, ne tabák” (We need food, not tobacco)

Vydáno: 30. 5. 2023
Autor: HSHMP

Informace HSHMP – Světový den bez tabáku vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) poprvé v roce 1987. Jeho cílem je informovat o účincích tabáku na lidský organismus, motivovat kuřáky a pomoci jim v rozhodování zbavit se této závislosti, ale zároveň inspirovat k vytváření celospolečenského tlaku k omezování pěstování, zpracování, distribuce a konzumace tabákových výrobků. Každý rok má Den bez tabáku vlastní téma nebo heslo.

Téma letošního roku je vyjádřeno heslem „Potřebujeme jídlo, ne tabák“. Tento postoj má velmi dobré důvody.

Zdroj: WHO

Tabák se pěstuje ve více než 125 zemích světa na orné půdě, a na jeho pěstování se spotřebovává voda, obojí, orná půda i voda, pak chybí jinde. Každoročně se přibližně na 3,5 miliónu hektarů půdy vymění dosud pěstovaná potravinová plodina za tabák. Každoročně je ve prospěch tabáku odlesněno dalších 200 tisíc hektarů.  Pěstování tabáku je svázáno s intenzivním využíváním insekticidů i hnojiv (jejich nadměrná aplikace urychluje degradaci půdy). Při pěstování tabáku se často uplatňuje dětská práce.

Z deseti zemí, největších producentů tabáku, se devět zemí řadí k nízko a středně příjmovým, čtyři z těchto zemí jsou nejen nízkopříjmové, ale zároveň mají nedostatečnou produkci potravin pro vlastní obyvatele. Ovšem ve většině zemí – producentů tabáku jsou farmáři svázáni smluvně s tabákovým průmyslem, a závazky, případně dluhy k těmto firmám jim znemožňují přestat pěstovat tabák a přejít k pěstování potravinářských plodin. To vytváří začarovaný kruh, přispívající k potravinové krizi.

Kampaň WHO má za cíl motivovat politiky k tomu, aby pěstitelům tabáku vytvořili podmínky k přechodu na pěstování potravinářských plodin. To by pěstitelům a členům jejich rodin nejen zajistilo lepší život a dostatek potravin, ale zároveň by znamenalo vytváření a posílení hospodářské rovnováhy a stability v příslušných regionech.

Další informace, materiály a náměty k inspiraci na níže uvedených odkazech:

Zdroj: HSHMP