Bezpečnost potravin

28. září – Světový den boje proti vzteklině

Vydáno: 26. 9. 2019
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Státní veterinární správa (SVS) si společně s mnoha dalšími zainteresovanými organizacemi po celém světě i letos připomene 28. září „Světový den boje proti vzteklině“ (World Rabbies Day). V řadě zemí včetně ČR sice již vzteklina bezprostřední hrozbou není, riziko opětovného zavlečení nákazy na naše území však stále existuje. Z tohoto důvodu dále pokračuje monitoring SVS, v jehož rámci jsou vyšetřována uhynulá volně žijící zvířata (zejména lišky), od začátku roku do konce července bylo vyšetřeno více než 2500 zvířat.

Poslední případ vztekliny v ČR byl u pozemních obratlovců zaznamenán před více než 17 lety (duben 2002) u lišky. Co se týče domácích zvířat, byla posledním nakaženým zvířetem kočka v únoru 2001. Nákazu se podařilo v ČR de facto vymýtit hlavně díky povinnému očkování psů zavedeném již v roce 1953 a zejména pak díky programu orální vakcinace lišek proti vzteklině uskutečněnému v letech 1989 až 2009. Vzhledem k příznivé nákazové situaci v roce 2004 Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) uznala ČR za zemi prostou vztekliny a drží doteď.

„Z preventivních důvodů v ČR stále vyšetřujeme uhynulé a zastřelené lišky, případně další volně žijící zvířata. V posledních letech bývá vyšetřených zvířat 2000 až 3000 kusů ročně,“ uvedl Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS.

V souvislosti se vzteklinou je dobé vědět, že všichni psi, lišky a jezevci držení v zajetí musí být ve stáří 3 až 6 měsíců očkováni a následně přeočkováni proti vzteklině. I nadále platí také povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, k vyšetření veterinárním lékařem 1. a 5. den po poranění. Za první pololetí letošního roku dosud soukromí veterinární lékaři nahlásili SVS vyšetření více než 1000 zvířat, která poranila člověka. Ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by zvíře vykazovalo klinické příznaky onemocnění. Zda jsou psi očkování proti vzteklině, je dlouhodobě součástí kontrol veterinárních inspektorů v chovech psů. Přestože tato povinnost v českých zemích platí již takřka 70 let, část chovatelů ji neplní. V loňském roce v rámci kontrol zjistila chybějící či neplatnou vakcinaci ve 380 případech. Za nesplnění povinnosti může být chovateli uložena pokuta do výše až 20 000 Kč.

V některých evropských státech se vzteklina stále vyskytuje. Toto riziko platí také pro řadu rozvojových mimoevropských zemí, kde představují velký problém především toulaví psi. Z tohoto důvodu SVS opakovaně v posledních letech nabádá české turisty k opatrnosti. SVS také dlouhodobě varuje před dovozy psů neznámého původu ze zemí s výskytem vztekliny. Evropská komise  před časem představila svůj cíl vymýtit vzteklinu na celém území EU do roku 2030.

Vzteklina je virové onemocnění teplokrevných živočichů, včetně člověka, které napadá nervový systém a končí smrtí. K přenosu onemocnění dochází prostřednictvím infikovaných slin, nejčastěji v důsledku pokousání nakaženým zvířetem, případně kočičím škrábnutím. Inkubační doba kolísá od několika dnů až po několik měsíců. Propuknou-li příznaky onemocnění spočívající ve změnách chování, agresivitě či nekontrolovaných křečích, končí onemocnění vždy smrtí.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS