Bezpečnost potravin

25. vědecké kolokvium EFSA: “Koordinovaný přístup k hodnocení zdravotních rizik mikro- a nanoplastů v potravinách”

Vydáno: 19. 12. 2019
Autor: KM EFSA

Vědecké kolokvium se bude konat v Lisabonu ve dnech 8. – 9. 6. 2020.

S potěšením zveřejňujeme výzvu k zaslání abstraktů pro jejich posouzení k zařazení do programu 25. vědeckého kolokvia EFSA pod názvem “Koordinovaný přístup k hodnocení zdravotních rizik mikro- a nanočástic plastů v potravinách”.

Abstrakty zasílejte do půlnoci 31. ledna 2020 v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě. Nekompletní příspěvky budou vyřazeny.

Kolokvium 2020

Vědecké kolokvium
Mikroplasty jsou plastové částice menší než 5 mm, nanoplasty jsou ještě menší, jejich velikost se pohybuje mezi 1 a 100 nm (1 nm = jedna miliontina milimetru).

V roce 2016 EFSA identifikoval potřebu generovat více dat o výskytu mikro a nanočástic plastů v potravinách a o jejich potenciálních účincích na lidské zdraví. V nedávné době byla publikována řada mezinárodních reportů o mikroplastech a nanoplastech, nicméně řada aspektů z oblasti bezpečnosti potravin nebyla zkoumána.

Zájem veřejnosti o toto téma je vysoký. Podle průzkumu veřejného mínění (Eurobarometer) z roku 2019 se zájem obyvatel EU o mikroplasty v potravinách zvyšuje.

Proto připravuje EFSA vědecké kolokvium, jehož cílem je:

  • Přivést k jednomu stolu všechny odborníky
  • Zjistit, jaký je aktuální stav poznání v této oblasti
  • Identifikovat prostor pro možnou spolupráci

 

Kolokvium se bude konat v Lisabonu ve dnech 8. – 9. 6. 2020.

Program kolokvia bude složen z prezentací a skupinových diskusí, které budou hledat odpovědi na otázky týkající se mikro- a nanočástic plastů v potravinách:

  • Hodnocení rizik: jaká chybějící data jsou potřeba k hodnocení zdravotních rizik?
  • Společnost: co pohání zájem veřejnosti a co nám může pomoci porozumět tomu, jak lidé vnímají rizika?

 

Součástí kolokvia bude také posterová sekce a související krátké představovací prezentace.

On-line registrace k účasti na kolokviu bude otevřena v únoru 2020.

Pro více informací je možné kontaktovat organizační výbor na adrese scientific.colloquia@efsa.europa.eu.

 

Zdroj: EFSA