Bezpečnost potravin

24. konference Zdraví a životní prostředí

Vydáno: 30. 8. 2019
Autor: SZÚ

Konference se koná 1. a 2. října v Praze v budově SZÚ.

                                                   

Určeno pro: pracovníky ZÚ, KHS, státní správy a samosprávy, lékaře a pracovníky lékařských  a přírodovědeckých fakult
Místo konání: SZÚ Praha, Šrobárova 48, Praha 10
Termín: 1. – 2. října 2019
Počet účastníků: cca. 100

Odborný garant:. MUDr. Růžena Kubínová, Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva, SZÚ Praha
Vedoucí akce: MUDr. Růžena Kubínová, Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva, SZÚ Praha
Kontaktní osoba: sarka.tomkova@szu.cz, jaroslava.zednikova@szu.cz, tel.: 267082622

Hodnocení v systému celoživotního vzdělávání: udělování kreditů

Předběžný program Předběžný program

Přihláška Přihláška

 

Zdroj: SZÚ