Bezpečnost potravin

20 % Čechů alespoň jednou ročně užívá drogy, od srpna jim pomůže nová poradenská služba

Vydáno: 13. 8. 2019
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

V Praze se 12. 8. 2019 uskutečnila tisková konference k rozšíření Národní linky pro odvykání, která se nově zaměří na pomoc drogově závislým. Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje výstupy a důležité informace, které na akci zazněly. Představeny byly statistiky, data a výsledky v boji s drogovými závislostmi. Akci pořádala Česká koalice proti tabáku ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a odborem protidrogové politiky úřadu vády. TK se zúčastnili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová, prezident České koalice proti tabáku Lukáš Kohoutek a Kristýna Fišerová, vedoucí týmu konzultantů Národní linky pro odvykání.

Národní linka pro odvykání rozšiřuje od 12. srpna poskytované služby. Specializovaná poradna, provozovaná Českou koalicí proti tabáku, již delší dobu nabízí bezplatnou pomoc klientům bojujícím se závislostí na kouření, alkoholu a patologickém hraní. Od tohoto roku se nově zaměří také na pomoc uživatelům drog – marihuany, extáze, nových syntetických drog, kokainu, pervitinu, opioidů a dalších. Uživatelské rozhraní zůstává stejné – po vytočení čísla 800 350 000 bude klient přesměrován na specialistu podle svého problému. Národní linka pro odvykání se tak přibližuje pokrytí celého spektra závislostí.

Nejrozšířenějšími návykovými látkami, které u lidí v Česku způsobují zdravotní problémy a závislost, jsou tabák (2,4 mil.) a alkohol (800 tis.). „Díky účinnosti protikuřáckého zákona znatelně poklesl počet akutních srdečních selhání, významný je také pokles počtu hospitalizací u astmatu téměř o 20 %. Proto stále pracujeme na dalších opatřeních, která lidem pomohou se snižováním závislostí, k lepšímu zdraví a vyšší kvalitě života,“ zhodnotil na úvod důležitost boje s kouřením a se závislostmi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví navíc aktuálně připravuje ve spolupráci s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky kroky, jak snížit také dopady nadměrného pití alkoholu, v jehož důsledku ročně zemře přes 6 000 lidí. 

 Česko se ovšem potýká také s užíváním nelegálních návykových látek. „Během svého života přibližně třetina Čechů alespoň jednou okusila nějakou nelegální drogu, nejčastěji marihuanu, v nižší míře extázi. Užívání ostatních drog je z tohoto pohledu méně časté,“ uvádí Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Tyto hodnoty lze částečně přičítat experimentování mladých lidí, ale i pro ně a jejich rodiče byla spuštěna nová služba vytvořená v rámci Národní linky pro odvykání, která se doposud zaměřovala na kuřáky, osoby užívající alkohol, patologické hráče a jejich blízké. 

„Náš tým odborných konzultantů je připraven poskytnout informace jak preventivního charakteru, tak osobám experimentujícím s drogami nebo problémovým uživatelům drog a jejich blízkým, kteří o ně mají starost,“ dodává ke statistice prezident České koalice proti tabáku Lukáš Kohoutek. Linka však neslouží pouze dospívajícím a rodičům, ale také všem, kteří se v problematice potřebují z osobních důvodů zorientovat nebo se již potýkají se závislostí. 

Další skupinu tak představují lidé, kteří překročili hranici experimentu a chtějí odvykat. Nejčastěji se opět jedná o uživatele konopí (2 %). „Mnozí z nich by rádi s užíváním přestali, ale nevědí přesně jak. Konzultanti s nimi proto jejich situaci přesně zmapují a poradí jim, jaké možnosti pro odvykání mohou využít, případně je mohou provázet při jejich vlastních odvykacích pokusech,“ říká vedoucí týmu konzultantů, adiktoložka Kristýna Fišerová. Na linku se však mohou obrátit blízcí i samotní uživatelé dalších drog, jako je extáze, nové syntetické drogy, kokain, pervitin nebo heroin. 

Prezentace: 

Poradenství v oblasti užívání drog Bc. Kristýna Fišerová  pdf; 826 kB

Zhodnocení dosavadních služeb

Mgr. Lukáš Kohoutek pdf; 904 kB

 

Národní linka pro odvykání – 800 350 000 

Národní linka pro odvykání 800 350 000 je zřízena Úřadem vlády České republiky, resp. Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a je provozována Českou koalicí proti tabáku. K původnímu poradenství pro odvykání kouření spuštěnému v roce 2016 přibyly od roku 2018 další informační a poradenské služby pro odvykání závislosti na alkoholu a patologickém hraní zahrnující i služby pro osoby blízké lidem se závislostí. 

Národní linka pro odvykání je určena všem občanům České republiky starším 15 let. Vyškolení konzultanti se klientům věnují každý pracovní den od 10 do 18 hodin. Hovory jsou pro volající zdarma. Pokud klient dává přednost komunikaci přes email, může konzultanty kontaktovat na poradte@chciodvykat.cz. Další informace o službách jsou uvedeny na http://www.chciodvykat.cz/. Kuřáci mohou využít také příslušný formulář na webových stránkách http://www.bezcigaret.cz/.

Česká koalice proti tabáku, z. s. byla založena v roce 1998. Od roku 2002 provozovala Linku pro odvykání kouření. Od roku 2016 provozovala Národní linku pro odvykání kouření, jejíž služby od roku 2018 rozšířila o informační a poradenské služby v oblasti závislosti na alkoholu a patologickém hraní a dala tak vzniknout současné podobě služby pod názvem Národní linka pro odvykání 800 350 000. V oblasti prevence spolupracuje s centrem primární prevence Jules a Jim, z.ú. 

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

web:

http://www.bezcigaret.cz/        http://www.chciodvykat.cz/
  
 
V Praze 12. 8. 2019