Bezpečnost potravin

14. listopad – „Světový den diabetu“

Vydáno: 14. 11. 2017
Autor: HSHMP

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy ke Světovému dni diabetu.

Diabetes mellitus je název pro heterogenní skupinu nemocí, jejichž společným znakem je hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi). V roce 2015 byl celosvětově odhadovaný počet diabetiků cca 415 miliónů, v roce 2040 se dá ve světě očekávat 642 miliónů diabetiků. Tématem „Světového dne diabetu“, ke kterému se připojila aktivně i Hygienická stanice hlavního města Prahy, je v letošním roce, tj. v roce 2017 šíření informací o diabetu a snaha o zajištění přístupu k léčbě a zdravotním službám zejména pro ženy žijící s diabetem nebo v jeho riziku. Odhady celosvětové prevalence diabetu u žen ilustruje obrázek 1.

Obrázek 1: Odhady celosvětové prevalence diabetu u žen

Zdroj: Mezinárodní federace diabetiků, IDF, http://www.worlddiabetesday.org/

Zvyšující se počet žen žijících s diabetem znamená pro populaci větší ohrožení, protože dvě ženy z pěti diabetiček jsou v reprodukčním věku (obrázek 2) – jejich těhotenství je ohroženo komplikacemi jako vysoký krevní tlak, nadměrný růst hmotnosti a velikosti plodu a z toho plynoucí komplikace při porodu (poranění dítěte i matky) i hrozící následná hypoglykemie dítěte po porodu. 

Obrázek 2: Dvě z pěti žen žijících s diabetem jsou v reprodukčním věku
Zdroj: Mezinárodní federace diabetiků, IDF, http://www.worlddiabetesday.org/

Další ohroženou skupinu tvoří ženy, u nichž hovoříme o těhotenském diabetu – v těhotenství se objeví a po porodu zmizí, ale tyto ženy i jejich děti jsou během těhotenství ohroženy stejně, jako kdyby měly diabetes již před těhotenstvím, a v pozdějším životě jsou vystaveny většímu riziku rozvoje diabetu 2. typu.  Totéž riziko větší pravděpodobnosti rozvoje diabetu 2. typu v budoucnu se týká i jejich právě narozených dětí (obrázek 3).

Obrázek 3: Jedno ze sedmi novorozených dětí je ovlivněno diabetem matky v těhotenství

Zdroj: Mezinárodní federace diabetiků, IDF, http://www.worlddiabetesday.org/

Růst počtu diabetiků se týká i Česka. V Česku bylo v roce 2015 evidováno zhruba 860 000 diabetiků. Prevalenci diabetiků v Česku v roce 2015 (počet na diabetes léčených osob podle jednotlivých krajů, vztaženo na 100 000 obyvatel) znázorňuje obrázek 4.

Obrázek 4: Prevalence diabetiků v Česku v roce 2015


Zdroj: ÚZIS ČR, 2017

Mezi doporučená preventivní opatření patří zejména zdravá životospráva, udržování normální tělesné hmotnosti, přiměřená a pravidelná pohybová aktivita a redukce nadměrného stresu.

Hygienická stanice hlavního města Prahy proto Pražanům doporučuje navštívit některé z nabízených akcí, které jsou pořádány dne 14. 11. 2017 různými subjekty k prevenci tohoto závažného onemocnění například:

1. Den diabetu
2. Pochod proti diabetu
 

Bližší informace získáte zde: http://www.dendiabetu.cz/pochod-proti-diabetu
V Praze dne 14 11. 2017
Ing. Anna Füleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

Převzato z: HSHMP