Bezpečnost potravin

14. listopad 2022, Světový den diabetu

Vydáno: 14. 11. 2022
Autor: HSHMP

Informace a doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy


Foto: WHO

Světový den diabetu, který jako každoročně v listopadu připomínáme, poskytuje příležitost ke zvýšení informovanosti o diabetu jako globálním problému veřejného zdraví a o tom, co je možno společně i individuálně udělat pro lepší prevenci, diagnostiku a léčbu tohoto závažného onemocnění.

Letošní téma Světové zdravotnické organizace zní: „Přístup ke vzdělávání v oblasti diabetu“.

Diabetes neboli cukrovka je chronické onemocnění, ke kterému dochází buď tehdy, když slinivka neprodukuje dostatek inzulinu, nebo když tělo nedokáže vyprodukovaný inzulin efektivně využít. Inzulin je hormon, který reguluje hladinu glukózy v krvi. Hyperglykémie, to znamená zvýšená hladina glukózy v krvi neboli zvýšená hladina cukru v krvi, je běžným účinkem nekontrolovaného diabetu a časem vede k vážnému poškození mnoha tělesných systémů, zejména nervů a krevních cév.

Diabetes je hlavní příčinou slepoty, selhání ledvin, srdečních infarktů, mrtvice a nutnosti amputace dolních končetin.

Počet osob s diabetem celosvětově roste (ze 108 miliónů v roce 1980 na 422 milionů v roce 2014). Prevalence roste rychleji v zemích s nízkými a středními příjmy než v zemích s vysokými příjmy.

Růst počtu nově zjištěných onemocnění a počtu léčených osob se projevuje i v České republice. Tento jev ilustrují následující grafy:

Diabetes lze léčit a jeho následkům se vyhnout. Zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita, udržování normální tělesné hmotnosti a vyhýbání se kouření jsou způsoby, jak zabránit nebo oddálit nástup diabetu 2. typu.

Další informace a inspiraci naleznete na zde uveřejněných odkazech:

 

Zdroj: HSHMP