Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted

Přidat článek Kontroly prodeje živočišných produktů na farmářských trzích do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Kontroly prodeje živočišných produktů na farmářských trzích

Vydáno: 29.6.2017
Tisk článku
Autor: SVS
Informace SVS ze dne 28. 6. 2017.Jednou z oblastí, které Státní veterinární správa (SVS) dlouhodobě dozoruje, je prodej živočišných produktů na trzích. Jedná se především o populární farmářská tržiště. V dosavadním průběhu letošního roku provedli úřední veterinární lékaři na trzích v celé ČR více než 130 kontrol, z toho zhruba při každé páté zjistili nějakou závadu. V letních měsících v souvislosti s vysokými teplotami vzduchu rizika spojená se stánkovým prodejem masných či mléčných produktů výrazně rostou. Hlavní část kontrol proto připadá právě na toto období.

Státní veterinární správa tento způsob prodeje, při němž by měly být nabízeny především produkty od malých lokálních producentů, vítá a podporuje. Pravidelné kontroly prodejců přispívají k tomu, aby si zákazníci mohli nakoupit čerstvé a kvalitní produkty. Zároveň by měly spotřebitele chránit před některými nesvědomitými či nepoctivými prodejci,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Nejčastější závadou zjišťovanou při kontrolách jsou dlouhodobě nedostatky v označování nabízených potravin. Druhým nejčastějším prohřeškem je prodej produktů neznámého či nejasného původu.  Stále se objevují také prodejci, kteří si neuvědomují, že nabízené produkty, a to se týká například uzenin či sýrů, je nutné chránit před možným vnějším znečištěním.

Velmi závažné důsledky zejména při aktuálním teplém počasí pak může pro spotřebitele mít nedodržení teplot nabízených výrobků. Povinností prodejců na trzích je udržovat zboží při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat. Tuto skutečnost při kontrolách ověřují také veterinární inspektoři. V některých spíše však ojedinělých případech se lze při kontrolách setkat i s prodejem zdravotně závadných produktů či prodejem prošlých potravin.

„Na základě těchto poznatků je vhodné zákazníky upozornit, aby věnovali pozornost označování výrobků, způsobu prodeje nebo dodržování chladicího řetězce. Při jakýchkoliv pochybnostech, by se neměli bát prodejce doptat. Pokud se jim cokoliv nebude zdát, či nedostanou uspokojující odpověď na své otázky, neměli by podezřelý produkt kupovat,“ vysvětlil Semerád. Prodejce má povinnost zákazníky informovat dostatečným způsobem o prodávaném zboží a jeho původu. „Pokud má zákazník dojem, že něco není v pořádku, může na nesrovnalosti také upozornit příslušnou krajskou veterinární správu, která věc prošetří,“ dodal.

Přestože z dlouhodobého pohledu podíl kontrol, při nichž byla zjištěna závada, i díky osvětě mírně klesá, je stále vyšší, než u kontrol v rámci běžného dozoru nad hygienou potravin. Podíl kontrol se závadou v Praze, kde je farmářských trhů nejvíce a kde celý boom tohoto způsobu prodeje před několika lety začal, je o něco vyšší, než činí průměr celé republiky.

 „Za rok 2016 bylo na území hlavního města Prahy 28 procent kontrol se závadami na farmářských trzích. A oproti tomu při kontrolách běžných provozů jsme identifikovali 9 procent kontrol se závadami,“ upřesnila ředitelka odboru veterinární hygieny Městské veterinární správy v Praze Kateřina Březinová. V letošním roce zatím pražští úřední veterinární lékaři provedli 21 kontrol prodejců na farmářských trzích. V pěti případech uložili pokutu.

Státní veterinární správa v této souvislosti opět připomíná takzvané „Desatero“ k prodeji na farmářských trzích: https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/farmarske-trhy/.  

Mgr. Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS