Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted
Potraviny nového typu > Hmyz

Přesunout kategorii Hmyz do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Hmyz

 

Nový podkategorie Hmyz

 

Hmyz

Možnosti uvedení hmyzu na trh

Od 1. ledna 2018 je hmyz novou potravinou a jeho uvedení na trh musí předcházet prokázání jeho bezpečnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283.

Před uvedením na trh tedy musí projít procesem autorizace nebo notifikace.

 

Situace na trhu EU

Předchozí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 bylo v různých členských státech vykládáno odlišně, neboť nedefinovalo zcela jasně, že se vztahuje i na hmyz. Na základě stanovisek národních kompetentních autorit byla vydána povolení, která jsou platná pouze pro tyto země. I tento hmyz a produkty z hmyzu však musí projít schvalovacím procesem dle nařízení (EU) č. 2015/2283 na úrovni EU, pokud mají zůstat na trhu!

 

Situace v ČR

V ČR dosud nikdo nepředložil dokumentaci, která by prokázala bezpečnost hmyzu. Od 1. ledna 2018 musí být podána žádost přímo Evropské komisi. 

Ministerstvo zemědělství zaznamenalo rostoucí zájem o chov a zpracování hmyzu, rozhodlo se tedy vypracovat dokument, který by zájemcům o uvedení hmyzu jako potraviny na trh pomohl.

Byla zřízena pracovní skupina (PS), jejímiž členy jsou zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Potravinářské komory, vědeckých výborů MZe, Asociace soukromého zemědělství, ale i odborníci působící v oblasti produkce hmyzu. Především pak doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně, která se entomofágií dlouhodobě zabývá. ýsledky její práce byly použity i Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Výstupem této PS je dokument pro výrobce a zpracovatele jedlého hmyzu: Zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu

 

S ohledem na stávající zkušenosti jsou doporučeny k chovu následující druhy hmyzu. Nejedná se o konečný výčet. Uvádět na trh je možné pouze druhy ve formě schválené dle nařízení (EU) č. 2015/2283.

Jsou to:          

  • Tenebrio molitor – potemník moučný
  • Alphitobius diaperinus – potemník stájový
  • Acheta domesticus – cvrček domácí
  • Grylodes sigillatus – cvrček krátkokřídlý
  • Grylus assimilis – cvrček banánový 

 

Dokument je rozdělen do 2 částí:

A)    Chov hmyzu

B)    Zpracování hmyzu

 

 

Související dokumenty:

Zásady Správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu

Profilování rizika EFSA

Dokument EFSA autorizace nové potraviny

Dokument EFSA notifikace tradiční potraviny ze třetích zemí