Bezpečnost potravin

Zvyšování imunity prostřednictvím stravy

Vydáno: 10. 3. 2006
Autor:

Sborník referátů z workshopu pořádaného v březnu 2005 v USA.

O řadě látek, například flavonoidech, n-3 mastných kyselinách, zinku a vitaminu C se uvádí, že posilují imunitní systém. V roli antioxidantu mohou tyto nutrienty zvýšit obrannou odezvu organismu, a tak napomoci potlačit vývoj nádorů. Aby došlo ke zvýšení imunitní funkce, musí bioaktivní složky potravin:

1) zvýšit produkci protilátek u B buněk, aby došlo k eliminaci extracelulárních patogenů;

2) podporovat makrofágy k fagocytóze;

3) zvýšit schopnost buněk tzv. natural killer (NK) identifikovat a likvidovat špatně fungující buňky, např. infikované nebo rakovinové;

4) zvýšit produkci cytokinů T buňkami.

 

Ačkoliv je nepravděpodobné, aby doplňky stravy dále zvyšovaly imunitu, která je již vysoká, mohou být určité nutrienty užitečné při zvyšování imunitní funkce u populace se špatným výživovým statusem. U populací s deficitem specifických nutrientů se často pozoruje vyšší četnost obvykle výjimečných infekcí. Funkce imunitního systému se také snižuje s věkem. Studie provedené u armády ukázaly, že stres v kombinaci se špatnou výživou je odpovědný za více obětí než vlastní bojiště. Pro tyto typy populace se zdá být použití doplňků stravy k podpoře funkce imunitního systému zvláště prospěšné.

Existuje řada příkladů bioaktivních potravin, které ovlivňují imunitní systém. Například kladné účinky na zdraví se přisuzují po tisíciletí houbám. Extrakty z hub jsou silně bioaktivní a in vitro dokáží inhibovat růst některých nádorů. Tento účinek se přisuzuje polysacharidům. Některé bioaktivity však mohou být škodlivé, neboť je známo, že určité druhy hub produkují potenciálně škodlivé mutace. K tomu dochází hlavně u dětí. Je třeba získat v této oblasti více informací. Spirulina, modrozelená řasa, je doplněk stravy, o kterém se tvrdí, že posiluje imunitní systém – má vliv na funkce makrofágů, cytotoxicitu buněk NK aj. Je velmi bohatá na antioxidanty a potenciálně prospěšné sulfolipidy.

 

Problematice zvyšování aktivity buněk schopných likvidovat nádory (tumoricidal cell activity) prostřednictvím výživy, která podporuje imunitní systém (immmunonutrition) byl věnován workshop, který se uskutečnil dne 23. 3. 2005 v Bethesda (USA). Sborník referátů z tohoto symposia je přílohou časopisu The Journal of Nutrition 135, 2005, č. 12, s. 2898S–2923S.