Bezpečnost potravin

Zvýšené využití přirozených  antibiotik v EU

Vydáno: 16. 12. 2006
Autor:

Zpráva společnosti Frost&Sullivan uvádí, že v souladu s přísnými opatřeními při výrobě potravin a se  stoupajícím zájmem spotřebitelů o potraviny bez přídavků, využívají výrobci v EU stále více  přirozená antibiotika.

Objem prodejů antibiotik na evropském trhu činil v roce 2005 93 mil. eur a podle předpovědi společnosti by se měl objem prodejů do roku 2012 zvýšit na 102 mil. eur.
Zákaz antibiotických stimulátorů růstu v EU s platností od 1. ledna 2006 nutí krmivářský průmysl hledat přirozené alternativy za účelem udržení účinnosti výroby živočišných produktů.
Přirozené alternativy vůči syntetickým antibiotikům jsou vyhledávány i v důsledku reklam uvádějících jejich příznivý zdravotní účinek. Vědecké zprávy o těchto látkách a jejich vlivu při léčbě nemocí jako je rakovina také snižují zájem konečného spotřebitele o užití antibiotik.
Budoucnost potravinových antimikrobiálních látek záleží na jejich schopnosti omezit růst nejškodlivějších patogenních organizmů.
Výrobci potravin stále využívají syntetická antibiotika jako účinný prostředek k prodloužení trvanlivosti výrobků.
Obzvlášť v situaci propuknutí ptačí chřipky a BSE je užití antimikrobiálních látek  a účinného aplikačního systému považováno za nespolehlivější prostředek k udržení kvality potravin.  Nedůvěra spotřebitelů vůči výrobkům obsahujícím antimikrobiální látky však omezuje růst  jejich využívání.
European Food Safety Authority nedávno schválila užití čtyř antibiotik v podnicích pro výrobu kuřat  a otevřela možnost jejich využití ve zpracovatelských podnicích. Pro podporu důvěry spotřebitele je potřeba zvýšit jeho informovanost a poskytnout ujištění, že se před povolením aplikace mikrobiálních látek provádějí odborné atestace.