Bezpečnost potravin

Zrušení rozhodnutí 2006/236/ES, které se týká produktů rybolovu dovezených z Indonésie

Vydáno: 13. 5. 2010
Autor: berankova1

Evropská komise zrušila rozhodnutí 2006/236/ES vzhledem k uspokojivým výsledkům zkoušek, pokud jde o těžké kovy.

Rozhodnutí Komise 2010/219/EU ze dne 16. dubna 2010, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/236/ES o zvláštních podmínkách, kterými se upravují produkty rybolovu dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě

Rozhodnutí Komise 2006/236/ES ze dne 21. března 2006 o zvláštních podmínkách, kterými se upravují produkty rybolovu dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě, bylo přijato v důsledku inspekčních návštěv Evropské komise v Indonésii, které v této třetí zemi odhalily závazné nedostatky, pokud jde o hygienu při manipulaci s produkty rybolovu.

Rozhodnutí 2006/236/ES bylo pozměněno rozhodnutím Komise 2008/660/ES, které zrušilo požadavek provádět v případě produktů rybolovu pocházejících z Indonésie zkoušky na zjištění přítomnosti histaminu a těžkých kovů v produktech akvakultury.

Výsledky zkoušek provedené členskými státy v případě produktů rybolovu dovezených z Indonésie jsou, pokud jde o těžké kovy, uspokojivé. Indonésie nyní navíc Komisi poskytla příslušné záruky. Není již proto nutné provádět zkoušky v případě každé zásilky produktů rybolovu na obsah těžkých kovů.

Komise přijala toto rozhodnutí, kterým se ruší rozhodnutí 2006/236/ES.

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, L 97, 17. 4. 2010, s. 16