Bezpečnost potravin

Způsob pití kyselých nápojů ovlivňuje kazivost zubů

Vydáno: 10. 2. 2006
Autor:

Míra poškozování zubní skloviny je ovlivňována pH povrchu a závisí na způsobu konzumace osvěžujících nápojů. Vliv má především doba setrvání nápoje v ústech.

Studie na dětech a mladistvých ukazují, na vysoký výskyt eroze jak mléčného, tak i trvalého chrupu. Jednou z příčin je stoupající spotřeba osvěžujících nápojů. Přitom se zdá, že rozhodující roli má způsob konzumace, protože, čím déle se nápoj zdrží v ústní dutině, tím větší je negativní působení. Indikátorem je hodnota pH měřená na povrchu zubů.
Za tím účelem byla provedena studie s příjmem Coca Coly, a sice na univezitě v Göteborgu s 12 osobami ve věku 18-53 let (série I) a na univerzitě v Curychu s šesti osobami ve věku 59-83 let (série II). Přitom bylo měřeno pH při různých způsobech pití (1: 10 ml v ústech po dobu 2 min, poté polknout; 2a 3: pití po dávkách během 2  resp. 15 min; 4: 10 ml rychle spolknout- opakovat 2krát během 5 min; 5: nasávat po dobu 15 min savičkou z kojenecké láhve s malým otvorem; 6: pít pomocí slámky po dobu 2 min). Pouze v případech 1 a 4 bylo známo zkonzumované množství nápoje. Hodnota pH byla měřena ve stanovených intervalech (až 30 min) pomocí mikroelektrod umístěných na třech různě disponovaných místech. K neutralizaci mezi pokusy byl použit výplach vodou, příp. žvýkání parafinové hmoty.
Rozdíly naměřené hodnoty pH ukazují, že vznikne vysoký acidogenní potenciál při udržování tekutiny v ústech; výdrž sníženého pH je i přes krátkou dobu trvání (2 min.) a malé množství nápoje srovnatelná s 15minutovým usrkáváním ze sklenice. Rychlé polykání nápoje ovlivní hodnotu pH jen nepatrně. K poměrně nepatrnému snížení pH dochází při sání savičkou, a to jednak kvůli malému průtoku malým otvorem, jednak kvůli tomu, že svalové napětí při sání stimuluje tvorbu slin, čímž se hodnota pH zvyšuje. Zvětší-li se otvor savičky, dojde k většímu poklesu pH podobně jako při srkání pomocí slámky. Návrat na původní hodnotu pH se uskutečňuje různě rychle: nejrychleji při krátkém usrkávání a hltání doušků.
Výsledky studie potvrdily hypotézu, že způsob pití kyselých nápojů má zásadní vliv na snížení pH, a tím na erozi zubů. Proto se doporučuje, aby rizikové osoby kromě snížení konzumace takových nápojů, změnily i způsob pití.
Ernährung, 29, 2005, č. 12, s. 524-525