Bezpečnost potravin

Zpřísnění kontrol u guarové gumy z Indie

Vydáno: 7. 4. 2010
Autor:

Nařízením 258/2010/ES se přijímají další opatření, která mají zabránit dovozu guarové gumy a potravin a krmiv s obsahem více než 10 % této látky.

V červenci 2007 byla v EU v některých zásilkách guarové gumy pocházející nebo zaslané z Indie zjištěna vysoká koncentrace pentachlorfenolu a dioxinů  a Potravinový a veterinární úřad Evropské komise (FVO) v říjnu 2007 uskutečnil inspekci v Indii.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zjistit příčinu kontaminace, vzhledem k dostupnosti pentachlorfenolátu sodného a jeho používání při výrobě guarové gumy a ke značné míře samoregulace daného odvětví nebylo možno očekávat, že kontaminaci již znovu nedojde. Proto bylo vydáno rozhodnutí 2008/352/ES  pro zajištění bezpečnosti dovážené guarové gumy a potravin a krmiv s obsahem více než 10 % této látky pocházejících z Indie (i dodávané prostřednictvím jiných států).
V říjnu 2009 proběhlav Indii návazná inspekční mise FVO, která nezjistila, že by byla provedena nějaká nápravná opatření, a proto byla bezpečnostní opatření stanovena nařízením 258/2010/ES a původní rozhodnutí bylo zrušeno. Nařízené přesně specifikované kontroly a doklady by měly zabránit, aby se guarová guma obsahující více než 0,01 mg/kg pentachlorfenolu dostala na trh, ať přímo z Indie nebo z třetí země. Bylo ověřeno, že při této koncentraci nehrozí ani nadlimitní množství dioxinů.

Nařízení 258/2010/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí 2008/352/ES, Úřední věstník ES, L 80, 26.03.2010, s.28