Bezpečnost potravin

Zprávy ze systému rychlého varování v EU (28. 7.–15. 8. 2003)

Vydáno: 22. 8. 2003
Autor:

Evropská komise zavedla pravidelné týdenní poskytování informací ze systému rychlého varování o nebezpečí z konzumace výrobků (RASFF), u nichž byl zjištěn závažný nedostatek z hlediska nezávadnosti pro spotřebitele. Jsou uvedeny případy potravinářských výrobků a krmiv, které byly hlášeny v systému RASFF v 31.–33. týdnu 2003.

V příloze 1, 2 a 3 jsou uvedeny informace Evropské komise (Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, DG-Sanco) o potravinách a krmivech, které se staly předmětem hlášení v rámci systému rychlého varování (RASFF).
V tabulce 1 (Alert notification, hlášení nebezpečí) jsou uvedeny výrobky, u nichž došlo po zjištění nedostatku  k okamžitému zásahu (stažení výrobku z prodeje) tak, aby byla zajištěna bezpečnost spotřebitelů.
Do tabulky 2 (Information notification, informační hlášení) jsou zaneseny výrobky, které nevyžadují bezprostřední zásah.

Příloha 1: 31. týden 2003 (28. 7.–1. 8. 2003)
Příloha 2: 32 týden 2003 (4. 8.–8. 8. 2003)
Příloha 3: 33 týden 2003 (11. 8.–15. 8. 2003)