Bezpečnost potravin

Zpravodaj Krajského informačního střediska Středočeského kraje – květen 2008

Vydáno: 9. 6. 2008
Autor:

Elektronický přehled aktualit nejen ze Středočeského kraje z oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

Zpřesněná pravidla pro čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič. Žadatelé mohou projekty zpracované podle těchto pravidel podávat ve 4. kole příjmu žádostí o podporu v opatřeních Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a Podpora cestovního ruchu od 10. do 30. června.
Stránky nitrátové směrnice, nazvané příznačně „Nitrátovka“. Tyto stránky slouží ke snadnému vyhledávání informací o přikázaných či doporučených režimech hospodaření ve zranitelných oblastech i mimo ně, v návaznosti na jednotlivé půdní bloky nebo jejich díly.
Budoucnost světového zemědělství – Rozhovor se zemědělským ekonomen Tomášem Douchou, zemědělským analytikem Petrem Havlem a zástupcem Hnutí Duha na ČRo 6 v pořadu Studio STOP.
– Fotodokumentace z projektu "Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství", který jsme realizovali společně s Agrární komorou Příbram a Benešov v letech 2007-2008. Najdete zde také část učebních a doprovodných textů k seminářům, další část (kterou nyní ve spolupráci s lektory aktualizujeme) zde uveřejníme v dalším týdnu. Texty budou vytištěny ve sborníku, který bude k dispozici koncem června.

* Kalendář odborných akcí na červen 2008