Bezpečnost potravin

Zpráva Poradního výboru pro mikrobiologickou bezpečnost potravin

Vydáno: 10. 3. 2004
Autor:

Poradní výbor pro mikrobiologickou bezpečnost potravin (ACMSF) publikoval výroční zprávu o činnosti výboru za rok 2003. K dispozici je plné znění zprávy.

Poradní výbor pro mikrobiologickou bezpečnost potravin (ACMSF) publikoval výroční zprávu o činnosti výboru za rok 2003. Plné znění zprávy lze získat na adrese.  Zpráva zahrnuje informace z různých tematických oblastí včetně nutnosti posuzování rizik a závěrů učiněných o možnostech přenosu ptačí chřipky prostřednictvím potravinového řetězce, stejně jako výsledky jednání britského Úřadu pro potravinové standardy (FSA) týkající se těžkého akutního syndromu dýchacích cest (SARS) a důkazy na podporu závěrů FSA konstatujících, že riziko přenosu SARS v potravinovém řetězci je velmi malé. Dalšími diskutovanými tématy je potenciální riziko Clostridium botulinum v zeleninových výrobcích nakládaných v oleji, ustavení ad hoc poradní skupiny pro rizika dětského botulismu v minimálně opracovaných produktech dětské výživy a informace o postupu prací FSA na vypracování směrnic pro bezpečnost a dobu údržnosti vakuově, resp. v modifikované atmosféře balených chlazených potravin ve vztahu k psychrotropním Cl. botulinum. Rovněž je zmíněna situace a trendy výskytu salmonelóz a listerióz ve Velké Británii, problémy týkající se možností zemědělského zužitkování organických odpadů a doporučení pro úpravu syrových hub.
http://www.foodsafetytoday.com