Bezpečnost potravin

Zpráva Poradního výboru pro mikrobiologickou bezpečnost potravin (ACMSF) za rok 2002

Vydáno: 2. 4. 2003
Autor:

Zpráva seznamuje s činností ACMSF týkající se rizik z Campylobacter v potravinovém řetězci a se strategií snižování některých z těchto rizik. Zpráva se kromě jiného zabývá také mikroorganismem Clostridium botulinum, a to především rizik z doma vyrobených výrobků na bázi zeleniny v oleji.

V říjnu 2001 se Poradní výbor pro mikrobiologickou bezpečnost potravin (Advisory Committee on Microbiological Safety of Food, ACMSF) rozhodl  ustavit pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo zaměřit se na problematiku mikroorganismu Campylobacter, především pak na ty oblasti, o kterých nebylo dosud dostatek informací. Získané výsledky měly napomoci Úřadu pro bezpečnost potravin (Food Standards Agency, FSA) vypracovat strategii ke snížení výskytu onemocnění z potravin způsobenému Campylobacter u obyvatel ve Velké Británii.
Zpráva o rozsahu 96 stran je k dispozici na www.fodd.gov.uk.