Bezpečnost potravin

Zpráva o spotřebě barviv dětmi

Vydáno: 23. 6. 2010
Autor:

Za spolupráce institucí 11 evropských zemí byla zmapována spotřeba 40 potravinářských barviv.

Zpráva s názvem „Long-term dietary exposure to different food colours in young children living in different european countries“ mapuje situaci v Belgii, Česku, Finsku, Kypru, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Nizozemí, Španělsku a Švédsku. Pro kalkulaci byly použity hodnoty jednak maximální povolené (MPL), jednak maximální používané (MUL).

Zpráva nemá vyvolávat paniku, ale při kalkulaci pomocí MPL vyšlo, že v Belgii a Nizozemí může u žluti Sunset Yellow (E 110) dojít u dětí k  překročení ADI = 2 500 μg/kg/den, a sice příjmem až 3 167 μg/kg/den, a u červeně Allura Red (E 129) ADI = 7 000 k překročení příjmem 7210 μg/kg/den.

Autorem zprávy je konsorcium výzkumných institutů a národních řídících orgánů uvedených zemí. Zpráva je zveřejněna na webu EFSA: EFSA-Q-2010-00787.


EU Food Law, 2010, č. 437, s. 15