Bezpečnost potravin

Zpráva o PBDE v amerických potravinách

Vydáno: 16. 9. 2004
Autor:

Šetření zaměřené na hladinu polybromovaných difenylesterů (PBDE) ve 32 druzích amerických potravin živočišného původu (ryby, maso a mléčné výrobky) prodávaných ve třech největších obchodních řetězcích v Texasu ukázalo, že v porovnání s podobnými studiemi prováděnými v Japonsku a Španělsku byly hladiny PBDE ve sledovaných amerických vzorcích vyšší.

Polybromované difenylestery (PBDE), sloučeniny chemicky a toxikologicky podobné polychlorovaným bifenylům (PCB), se dostávají do lidského organismu téměř výlučně prostřednictvím potravin živočišného původu. Vzhledem k nedávno zjištěné přítomnosti PBDE v mateřském mléce v Americe, bylo provedeno týmem výzkumníků z univerzity v Dallasu šetření zaměřené na hladinu PBDE ve 32 druzích amerických potravin živočišného původu (ryby, maso a mléčné výrobky) prodávaných ve třech největších obchodních řetězcích v Texasu. Výsledky zprávy, uvedené v časopise Environmental Science nad Technology, ukázaly, že v porovnání s podobnými studiemi prováděnými v Japonsku a Španělsku byly hladiny PBDE ve sledovaných amerických vzorcích vyšší. Hladina PBDE byla nejvyšší u ryb, dále pak u masa a nejnižší u mléčných výrobků. PBDS se dobře  rozpouštějí v tucích, v mléčných výrobcích bez tuku byla hladina PBDS téměř nedetektovatelná. Množství PBDE ve vzorcích ryb, vepřového a hovězího masa bylo vyšší než u obdobných vzorků analyzovaných ve Španělsku a Japonsku, kde nejvyšší zjištěná hodnota byla 340 ppt (parts per trillion), zatímco v americké studii byla u vzorku lososa zjištěna koncentrace PDBE 3 078 ppt. Střední koncentrace pro vzorky masa byly v americké studii více než dvakrát vyšší než maximální hladiny u masa ze španělské i japonské zprávy. Vzorky byly odebírány pouze supermarketech v Texasu, je třeba ale zdůraznit, že supermarkety v Americe běžně prodávají potraviny pocházející z celé země. Více informací na adrese

http://www.foodsafetytoday.com