Bezpečnost potravin

Zpráva o likvidaci následků povodní ve Veltrusech

Vydáno: 23. 3. 2003
Autor:

následky povodní, MO, MK pokračování v záchranných pracích

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2003 č. 254

ke Zprávě o likvidaci následků srpnových povodní v roce 2002
v areálu státního zámku Veltrusy

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o likvidaci následků srpnových povodní v roce 2002 v areálu státního zámku Veltrusy, obsaženou v části II materiálu č.j. 241/03;

II. u k l á d á ministru obrany zajistit ve spolupráci s ministrem kultury pokračování záchranných prací v areálu podle bodu I tohoto usnesení až do jejich ukončení.

Provedou:
ministři obrany, kultury

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

Vláda, 21. 3. 2003