Bezpečnost potravin

Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2007

Vydáno: 13. 8. 2008
Autor:

Zpráva Evropské komise shrnující činnost systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF).

Evropská komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele vydalo výroční zprávu o fungování systému RASFF v EU (viz příloha). V roce 2007 byl v rámci systému RASFF zpracován rekordní počet notifikací (celkem 7 354), což ukazuje na to, že jde o dobře fungující nástroj zajišťování bezpečnosti potravin v EU.

 

Příloha: RASFF: Annual Report 2007 (pdf, 3,45 MB, 70 stran)

 

Zdroj: Evropská komise