Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2009

Vydáno: 9. 8. 2010
Autor:

Publikace MZe. Praha, červenec 2010.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanizmů kontroly bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropského společenství.
 
Důvodem zpracování závěrečné zprávy je podávání jednotných informací o systému RASFF jak vůči státním a unijním institucím, tak i směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Zároveň se tím naplňují úkoly Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii. Obdobná zpráva shrnující systém rychlého varování je vydávána současně i na úrovni EU (RASFF v EU).
 
Zpráva o činnosti RASFF v České republice (viz příloha) je pravidelně zpracovávána od roku 2005. Obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti sytému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček pro informace o nejčastěji vyskytujících se látkách v potravinách a v krmivech.
 
 
Zdroj: MZe