Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti RASFF v ČR

Vydáno: 26. 10. 2006
Autor:

Na stránkách SZPI je k dispozici Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva v ČR za rok 2005.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro ohlašování přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví lidí a  zvířat nebo životního prostředí, která pocházejí z  potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem slouží k zabránění uvedení do oběhu rizikových potravin a  krmiv, případně jejich stažení ze společného evropského trhu. Na evropské úrovni funguje systém rychlého varování již od roku 1978 a  je spravován Evropskou komisí. RASFF je zřízen formou sítě, která kromě Komise Evropského společenství zahrnuje členské státy Evropské unie, státy Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a  od roku 2002 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Počet oznámení v systému RASFF každoročně roste, v r. 2005 se jejich počet z ČR zvýšil o 35 % proti r. 2004, v rámci EU o 28 % (v r. 2005 celkem 6 827 oznámení). Je to zřejmě způsobeno aktivním zapojením nových členských států EU do systému.

Největší počet oznámení na úrovni EU se týkal ryb, masa a výrobků z nich a suchých skořápkových plodů. Nejčastěji se jednalo o mikrobiální patogeny, mykotoxiny.
V ČR bylo v r. 2005 řešeno 96 oznámení (51 přijatých, 38 z kontroly trhu – odeslaných, 7 z kontroly dovozu – odeslaných), všechna byla vyřešena, většinou došlo ke stažení výrobků z trhu (nebo nepropuštění na trh). Oznámení byla řešena institucemi: SZPI, SVS ČR, OOVZ a ÚKZÚZ. Oznámení se nejčastěji týkala koření a omáček (17 %), nejčastějším nebezpečím byla nepovolená barviva. U masa (16 % oznámení) byla ve třetině případů nebezpečím mikrobiální kontaminace. 15 % oznámení se týkalo krmiv, kde byly nejčastějším nebezpečím nepovolené přídatné látky a léčiva a také přítomnost tkáně suchozemských živočichů. 
 
OBSAH:
Kategorie oznámení
Principy fungování RASFF v  České republice
Oznámení v  České republice ve srovnání s  Evropskou unií v  roce 2005
Oznámení přijatá systémem RASFF v  České republice
Oznámení odeslaná systémem RASFF v  České republice týkající se kontroly trhu
Oznámení odeslaná systémem RASFF v  České republice týkající se kontroly dovozu
Oznámení s  nejvyšším výskytem rozdělená dle typu nebezpečí
Chemické kontaminanty
Mykotoxiny
Oznámení týkající se třetích zemí
 
Příloha A: Oznámení přijatá systémem RASFF a ČR
Příloha B: Oznámení odeslaná systémem RASFF v ČR na základě kontroly trhu v r. 2005
Příloha C: Oznámení odeslaná systémem RASFF v ČR na základě kontroly dovozu v r. 2005
Příloha D: Vývoj počtu oznámení v ČR v jednotlivých měsících roku 2005