Bezpečnost potravin

Zpráva o bezpečnosti potravin na světě

Vydáno: 17. 6. 2005
Autor:

Byla publikována zpráva o globální bezpečnosti potravin (CSPI, červen 2005), která obsahuje pasáž věnovanou bezpečnosti potravin v Evropě.

CSPI (Center for Science in the Public Interest, Středisko pro vědu ve veřejném zájmu) uveřejnilo pod názvem “Global and Local: Food Safety Around the World” (CSPI, 2005) zprávu, která se zabývá problematikou bezpečnosti potravin na celém světě i v jeho jednotlivých regionech, tzn. včetně Evropy. Uvedená zpráva je k dispozici v příloze 1.

CSPI je nezisková organizace založená ve Washingtonu, D.C. Od roku 1971 se CSPI zasazuje o zlepšování zdraví lidí na světě především prostřednictvím lepší výživy a vyšší bezpečnosti potravin. Činnost CSPI je zajišťována z prostředků získaných od ca 900 000 předplatitelů zpravodaje “Nutrition Acton Healthletter” a z grantů.

Safe Food International (SFI)” je iniciativa CSPI. Jde o projekt spotřebitelských organizací, které chtějí zlepšit bezpečnost potravin v globálním měřítku. Pro informace poskytované v rámci SFI byla zřízena internetová stránka www.safefoodinternational.org/. Jsou zde informace o problematice bezpečnosti potravin v jednotlivých regionech světa. Zpráva o situaci v Evropě je uvedena v příloze 2.

Příloha 1: Global and Local: Food Safety Around the World [pdf ; 2231436 bytů]

Příloha 2: Bezpečnost potravin v evropském regionu [pdf ; 83287 bytů] (únor, 2005)

 

Foodsafetytoday (14. 6. 2005)