Bezpečnost potravin

Zpráva o aflatoxinech a ochratoxinu A v britském koření

Vydáno: 27. 3. 2005
Autor:

FSA provedl rozsáhlé šetření zaměřené na obsah mykotoxinů a ochratoxinu A ve vzorcích papriky, práškového chilli a kayenského pepře, odebraných ve skladech, balírnách, supermarketech a drobných obchodech ve Velké Británii.

Ve třech vzorcích byl zjištěn obsah kontaminantů převyšující povolený limit 5 µg aflatoxinu B1/kg , resp. 10 µg celkových aflatoxinů/kg, ve dvou vzorcích byl zjištěn obsah ochratoxinu A v množství, které by mohlo při vyšší konzumaci testovaných produktů překročit u spotřebitele tolerovatelný denní příjem.Všechny šarže inkriminovaných ingrediencí byly staženy z prodeje v celém potravinovém řetězci. Mezi dotčenými výrobky byly Green Cuisine Ground Chilli, Wing Yip TRS Chilli Powder Extra Hot, Indus Foods Indus Chilli Powder (extra hot), The Spice Shop Organic Cayenne Pepper a Bart Spices Organic Paprika. Testování bylo provedeno na základě oznámení o kontaminovaném koření v Maďarsku. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com