Bezpečnost potravin

Zpráva FSAI o zdravotních rizicích Listeria monocytogenes

Vydáno: 16. 7. 2005
Autor:

Irský Úřad pro bezpečnost potravin vydal komplexní zprávu o zdravotních rizicích spojených s výskytem Listeria monocytogenes a současně uvádí řadu opatření ke snižování výskytu tohoto patogenu v irském potravinovém řetězci.

Irský Úřad pro bezpečnost potravin (FSAI) vydal souhrnnou zprávu o zdravotních rizicích spojených s výskytem Listeria monocytogenes a současně uvádí řadu opatření ke snižování výskytu tohoto patogenu v irském potravinovém řetězci. Zpráva nazvaná „Kontrola a management kontaminace potravin Listeria monocytogenes“ zdůrazňuje, že kontaminace potravin Listeria monocytogenes má za následek onemocnění s 30% úmrtností a že k závažnému onemocnění postačí konzumace pouze velmi malého množství. Zpráva upozorňuje, že pro omezení rozšiřování této bakterie a výskytu infekcí je zapotřebí mnohem důkladnější kontroly, a to jak ze strany potravinářského průmyslu, tak ze strany spotřebitelů. Potravinami nejčastěji kontaminovanými Listeria monocytogenes jsou výrobky určené k okamžité spotřebě připravené z červeného masa, drůbeže a ryb, zejména pak paštiky. Dalšími potravinami jsou měkké sýry a nepasterované mléko. Inkubační doba pro infekci Listeria monocytogenes se pohybuje mezi jedním a deseti týdny, což značně ztěžuje zpětné vysledování inkriminované potraviny, která je zdrojem infekce. Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com