Bezpečnost potravin

Zpráva FAO hodnotí GM potraviny příznivě

Vydáno: 22. 5. 2004
Autor:

Výroční zpráva FAO "Stav potravinářství a zemědělství v období 2003-2004" publikovaná 17. května t.r. se zabývá využitím GM plodin a biotechnologií vůbec a to především s důrazem na rozvojové země.

Ve své výroční zprávě „Stav potravinářství a zemědělství v období 2003-2004“ publikované 17. května t.r. vyjadřuje FAO oprávněnou podporu biotechnologii. Ve zprávě se konstatuje, že „biotechnologie je velkým příslibem pro zemědělství v rozvojových zemích, ovšem výhody, které skýtá využívají farmáři pouze v několika málo z nich“. Biotechnologický průmysl je převážně financován soukromým sektorem a investice jsou směrovány na plodiny pěstované v rozvinutých zemích, takže GM odrůdy kukuřice, řepky olejné, sóji a bavlny rezistentní vůči herbicidům a hmyzu jsou komerčně využívány pouze v šesti zemích, zatímco základní potravinářské plodiny chudých jako pšenice, rýže, brambory, kasava, čirok  a proso zůstávají zcela bez povšimnutí. Přínosy GM plodin pro chudé země jsou tak značně omezené. Zpráva poukazuje na to, že biotechnologie nejsou zdaleka pouze GM plodiny, ale že zahrnuje i takové aplikace jako je genomika, animální vakcíny či asistovaná reprodukce, které všechny mohou být velmi přínosné. Aby z biotechnologie profitovaly rozvojové země, bude zapotřebí mnohem více investic veřejného sektoru. Zpráva dále uvádí, že GM plodiny, které se již pěstují jsou pro spotřebitele bezpečné, uznává ale, že dlouhodobé účinky nejsou ještě zcela známy, stejně jako environmetánlní dopad pěstování je stále ještě předmětem diskusí. FAO doporučuje hodnotit případ od případu rizika a přínosy jednotlivých plodin podle příslušných zásad a směrnic. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com