Bezpečnost potravin

Zpráva EK o fungování systému RASFF v roce 2008

Vydáno: 20. 7. 2009
Autor:

Evropská komise uveřejnila výroční zprávu o fungování systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a představila nový RASFF portál.

U příležitosti oslav 30 let fungování systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF) organizovala Komise dne 16. července 2009 konferenci, na které byla prezentována výroční zpráva o fungování RASFF v roce 2008 (viz příloha) a nový RASFF portál na adrese http://ec.europa.eu/rasff.
 
Systém RASFF rozlišuje mezi notifikacemi, které se týkají výrobku na trhu ve Společenství (market notifications) a mezi výrobky, které byly zadrženy na hranicích Společenství (boder rejections). Kromě toho se prostřednictvím systému RASFF předávají novinky (news notifications), které jsou užitečným zdrojem informací pro kontrolní orgány v členských státech EU.
 
V roce 2008 bylo prostřednictvím systému RASFF podáno 3 099 původních notifikací, z toho 1 710 se týkalo “market notifications” a 1 389 “boder rejections”. 549 market notifications bylo klasifikováno jako “varování” (alert), 1 161 notifikací bylo informativního charakteru. Počet původních notifikací (3 099) se zvýšil na 3 975 a to podáváním následných notifikací. Celkový počet notifikací tak odpovídal v průměru 1,3 násobku původních notifikací.
 
V roce 2008 Komise zaslala prostřednictvím systému RASFF 123 informačních notifikací. Po obdržení dodatečných informací 21 varovných notifikací, 23 informačních notifikací a 12 případů “zadrženo na hranicích” bylo staženo.
 
Příloha: RASFF: Annual Report 2008 (pdf, 2,28 MB, 56 stran)