Bezpečnost potravin

Zpráva EFSA a ECDC o zoonózách a výskytu onemocnění z potravin v EU v roce 2008

Vydáno: 2. 2. 2010
Autor:

Počet humánních případů tří nejčastěji uváděných zoonotických infekcí byl v roce 2008 nižší než v roce 2007.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) uveřejnily výroční zprávu o zoonózách a výskytu nemocí z potravin v EU za rok 2008. Zpráva uvádí, že počet humánních případů tří nejčastěji uváděných zoonotických infekcí byl v roce 2008 nižší než v roce 2007.
 
Kampylobakterióza zůstala nejčastěji uváděnou zoonotickou infekcí u lidí v EU. V roce 2008 bylo hlášeno 190 566 případů, což je méně než v roce 2007 (200 507 případů). Campylobacter, který způsobuje průjem a horečku, byl nalezen především v drůbežím mase. U živých zvířat byl Campylobacter nalezen u drůbeže, prasat a hovězího dobytka.
 
Salmonella je druhou nejčastěji uváděnou zoonotickou infekcí u lidí, jejíž výskyt se za posledních pět výrazně snížil. V roce 2008 bylo hlášeno 131 468 případů, v roce 2007 to bylo 151 998 případů, tj.snížení o 13,5 %. Salmonella však zůstává stále nejčastější příčinou výskytu onemocnění z potravin. Salmonella se nacházela nejčastěji v syrovém kuřecím, krůtím a vepřovém mase. U zvířat došlo ke snížení Salmonella Enteritidis – tj. typu, který nejčastěji postihuje lidi. Uvedený typ byl nejčastěji pozorován v hejnech nosnic.
 
V roce 2008 byl v členských státech poprvé uveden do praxe implementovaný nový program ke snížení výskytu Salmonella u nosnic. Ve 20 členských státech již došlo v daném roce k požadovanému snížení. To by mohlo být důvodem ke snížení infekcí způsobených Salmonella Enteritidis u lidí, neboť je známo, že vejce jsou nejvýznamnějším zdrojem těchto infekcí, uvádí zpráva.
 
V roce 2008 byl potvrzen 1 381 případ infekcí způsobených Listeria, což je 11% snížení oproti roku 2007. Ve srovnání s Campylobacter a Salmonella se Listeria sice u lidí vyskytuje méně, je však známa svým vysokým podílem na úmrtnosti. Nejvíce jsou postihovány citlivé skupiny populace, např. staré osoby. Nad legislativní bezpečnostní limit byly listerie zjištěny v některých hotových potravinách, především v uzených rybách, teplem ošetřených masných výrobcích a sýrech.
 
Počet případů Q horečky (Q fever) u lidí se v roce 2008 zvýšil na 1 599 případů. V roce 2007 to bylo 585 případů. Onemocnění způsobuje bakteria Coxiella burnetti, hlavně v důsledku inhalace kontaminovaného prachu kolem infikovaného dobytka, koz a ovcí. Q horečka se projevuje stejně jako chřipka a GI symptomy, tzn. horečkou a průjmem. U zvířat byl nejvyšší výskyt infekce zaznamenán u koz.
 
Verotoxigenní Escherichia coli (VTEC) byla odpovědná za celkových 3 159 infekcí u lidí v EU, což představuje téměř 9% zvýšení oproti předcházejícímu roku. VTEC byla nejvíce uváděná u dobytka a v hovězím mase.
Počet případů Yersinia u lidí v roce 2008 byl 8 346, o 7 % méně než v roce 2007. Bakterie se nacházela hlavně u prasat a ve vepřovém mase.
 
Zpráva poskytuje rovněž přehled o výskytu nemocí z potravin v roce 2008. Bylo zaznamenáno 5 332 případů, které postihly 45 tisíc osob a způsobily 32 úmrtí. Nejvíce nemocí z potravin způsobila Salmonella (35 %), následovaly viry a bakteriální toxiny. Nejčastějšími původci onemocnění byla vejce a vaječné výrobky (23 %), vepřové maso a výrobky (10 %) a pokrmy v bufetech (9 %).
 
Zpráva zahrnuje celkem 15 zoonotických infekcí. Vedle již uváděných např. brucelózu, bovinní tuberkulózu, vzteklinu, trichinelózu a echinokokózu.
Úplná verze zprávy s údaji za jednotlivé země a přílohami je k dispozici na internetových stránkách EFSA a OECD.
 
P1: Zpráva – souhrn (pdf, 18 kB, 2 strany)
P2: Zpráva 2008 (pdf, 4,72MB, 288 stran)
P3: Přílohy – tabulky (pdf, 248 kB, 40 stran)
 
Zdroj: EFSA
 

Alimentární nákazy v ČR – šetření a vykazování dat dle požadavků ECDC
Kuřecí maso hlavním zdrojem kampylobakteriózy
PEN: Pathogenic E. coli Network
MED-VET-NET/MVN Association: výzkumný projekt EU
Zvýšený výskyt salmonely ve Velké Británii
Heslo “zoonóza” v A–Z slovníku pro spotřebitele