Bezpečnost potravin

Zpráva ACRE o GM plodinách

Vydáno: 17. 1. 2004
Autor:

Na základě výsledků experimentálního hodnocení vlivu na životní prostředí tří geneticky modifikovaných plodin tolerantních k herbicidům – GMHT kukuřice, cukrovka a řepka olejná, byla jako vhodná pro pěstování označena pouze GMHT kukuřice.

Britský Poradní výbor pro životní prostředí  (ACRE) zveřejnil závěry z experimentálního hodnocení tří geneticky modifikovaných plodin tolerantních k herbicidům (GMHT). Byly sledovány GMHT kukuřice, cukrovka a řepka olejná a zkoumán vliv různých režimů aplikace herbicidů použitých pro tyto plodiny na okolní životní prostředí. Na základě získaných výsledků ACRE konstatoval, že GMHT kukuřici je možno pěstovat bez jakýchkoliv škodlivých dopadů na životní prostředí, ovšem s dodatkem, že podmínkou pro souhlas k pěstování této kukuřice je nezbytný další výzkum v souvislosti s postupným stahováním herbicidu Atrazinu. Při pěstování GMHT cukrovky a řepky olejné byly prokázány škodlivé účinky na životní prostředí, ACRE se ovšem domnívá, že mohou být odstraněny aplikací alternativní strategie. ACE ovšem zdůrazňuje, že tato hodnocení se netýkají bezpečnosti GM plodin jako takových, ale  pouze účinků režimů aplikace herbicidů. Rozhodnutí o pěstování GMHT kukuřice v Británii na základě této zprávy musí učinit ministerstvo zemědělství. Více informací na internetové adrese
http://www.foodsafetytoday.com