Bezpečnost potravin

Zpětná vysledovatelnost: informace na internetu

Vydáno: 14. 12. 2003
Autor:

Výklad nařízení EU č. 178/2002. Praktické rady k problematice zpětné vysledovatelnosti.

Od konce července 2003 je k dispozici online-portál zaměřený na zpětnou vysledovatelnost. Tento portál je věnován nařízení EU č. 178/2002, které se týká bezpečnosti potravin, zvláště pak té části tohoto nařízení, která se zaměřuje na zpětnou vysledovatelnost. Formou otázek a odpovědí (FAQ) jsou vysvětleny některé konkrétní situace. Přístup ke všem informacím je bezplatný.

* Nařízení č. 178/2002 Evropského parlamentu a Rady stanovující všeobecné principy a požadavky na potravinovou legislativu, zřizující EFSA a stanovující postupy ve věci potravinové bezpečnosti
* Zpětná vysledovatelnost online