Bezpečnost potravin

Zoonózy v EU v roce 2004

Vydáno: 30. 12. 2005
Autor:

První souhrnná zpráva o výskytu zoonóz (nákaz přenášených ze zvířat na člověka) v EU za rok 2004. Přehled onemocnění z potravin.

Dne 21. prosince 2005 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil na svých internetových stránkách první souhrnnou zprávu Společenství za rok 2004 týkající se vývoje v oblasti zoonóz, příčin a faktorů zoonóz (zoonotic agents) a antimikrobiální rezistence. Zoonózou, tj. infekčním onemocněním přeneseným ze zvířat na člověka, bylo v roce 2004 postiženo 380 000 obyvatel EU. Humánní forma onemocnění se často získává prostřednictvím kontaminovaných potravin. Podle uvedené zprávy patřily mezi dvě nejčastější příčiny zoonózového onemocnění u lidí infekce způsobené Salmonella a Campylobacter. Uvedené bakterie se také běžně nalézají v potravinách i u zvířat.

Zpráva obsahuje informace o 11 zoonózách, antimikrobiální rezistenci u zoonózových agens a dále výskyt onemocnění z potravin.

 

Jednotlivé kapitoly zprávy:

1-2 Úvod a souhrn

3.1 Salmonella

3.2 Campylobacter

3.3 Listeria

3.4 Verotoxigenní Escherichia coli (VTEC)

3.5 Tuberkulóza způsobená Mycobacterium bovis

3.6 Brucellosa

3.7 Yersinia

3.8 Trichinella

3.9 Echinococcus

3.10 Toxoplasma

3.11 Cysticerci Sarcocystis

3.12 Vzteklina

4 Antimikrobiální rezistence u indikátorové E. coli

5 Výskyt onemocnění z potravin

 

Součástí většiny kapitol jsou přílohy, které jsou k dispozici na internetové stránce EFSA, v kanálu věnovaném zoonózám.

 

EFSA