Bezpečnost potravin

Zoonózy: doporučení EFSA

Vydáno: 12. 11. 2006
Autor:

Doporučení EFSA pro prevenci a snižování nemocí zvířat přenosných na člověka (zoonóz).

Koncem roku 2005 publikoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) svoji první výroční zprávu o infekčních nemocech přenosných ze zvířat na člověka (zoonózách), které postihují každoročně více než 380 tisíc obyvatel Evropy. Na základě této zprávy a požadavku Rady ministrů EU nyní poprvé vydává EFSA řadu vědeckých závěrů, doporučení a podnětů ke komunikaci rizika, jejichž cílem je zamezovat vzniku zoonóz a snižovat jejich výskyt v EU. EFSA se rovněž zabýval systémem hlášení zoonóz, který je třeba zlepšit.
Vyjádření EFSA připravily dva panely expertů a to: BIOHAZ (vědecký panel EFSA pro biologická rizika) a AHAW (vědecký panel EFSA pro zdraví a pohodu zvířat) v těsné spolupráci s ECDC (Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí).

Nejčastějšími zoonózami v roce 2004 byla salmonelóza (192 703 hlášených případů) a kampylobakterióza (183 961 hlášených případů). Podle názoru EFSA byla hlavními zdroji salmonely kontaminovaná vejce a vaječné produkty a kontaminované drůbeží maso. EFSA proto podporuje strategii Společenství spočívající ve snížení směrných hodnot pro mikroorganismus Salmonella v drůbeži. Kontaminované drůbeží maso je také hlavní zdroj mikroorganismu Campylobacter. EFSA doporučuje přijmout taková opatření v celém drůbežářském řetězci, která povedou ke snížení výskytu těchto bakterií.

Listerióza, která je příčinou vážných nemocí u lidí, odpovídala za nejvyšší počet hlášených úmrtí u lidí (107 případů úmrtí) z 11 zoonóz uvedených ve zprávě EFSA. EFSA doporučuje, aby u výrobců potravin byla účinně aplikována správná výrobní praxe, postupy pro manipulaci a hygienu i HACCP postup identifikace nebezpečí s cílem snížit úroveň kontaminace listeriemi.

Toxoplasmóza, která vážně ohrožuje nenarozené děti a osoby se sníženou imunitou, byla nejčastěji hlášenou zoonózou způsobenou parazity. Podle EFSA je stanovování a hlášení nemoci podhodnocováno. EFSA doporučuje vzdělávací kampaně zaměřené na citlivé jedince týkající se tepelné úpravy a hygieny potravin a dále manipulace s odpady po kočce.

Antimikrobiální rezistenci u zoonózových bakterií zjištěnou u zvířat určených k produkci potravin považuje EFSA za riziko pro veřejné zdraví. EFSA doporučuje povinné monitorování použití antimikrobiálního ošetření u zvířat k produkci potravin a implementaci opatření pro komunikaci rizika se zaměřením na farmáře a veterinární pracovníky. EFSA klade důraz na prozíravé používání antimikrobiálních prostředků u zvířat.

EFSA vyjadřuje obavu z vyššího výskytu infekcí u malých dětí a to způsobených mikroorganismy Salmonella, E. coli vytvářejícím verotoxin a Yersinia. Podle EFSA je třeba tento trend dále prověřovat.

Podle názoru EFSA je zapotřebí dále objasňovat úlohu kontaminované vody jako původce zoonóz a nemocí z potravin. EFSA identifikuje kontaminované živočišné krmivo jako důležitou cestu, kterou se do hospodářských zvířat dostává Salmonella.

Smrtelným rizikem pro člověka je vzteklina v oblastech, kde se vzteklina vyskytuje u zvířat žijících ve volné přírodě. V endemických oblastech EFSA doporučuje orální imunizaci u hlavních živočišných druhů, např. lišek a to prostřednictvím zásahů koordinovaných na úrovni Společenství, dále vakcinaci, registraci a identifikaci domácích mazlíčků (pets).

EFSA se dále zabývá postupy komunikace rizika, systémy monitorování a hlášení zoonóz.

Úplný text vyjádření je k dispozici na stránkách EFSA, popř. v přílohách (úplný text a souhrn).

Příloha 1: Vyjádření EFSA: BIOHAZ a AHAW k zoonózám v EU v roce 2004 (pdf; 62 stran)
Příloha 2: Vyjádření EFSA: BIOHAZ a AHAW k zoonózám v EU v roce 2004 (pdf; 7 stran)

Přístup ke zprávě EFSA věnované zoonózám v EU v roce 2004.

EFSA