Bezpečnost potravin

Známky pro označování celozrnných výrobků

Vydáno: 1. 4. 2005
Autor:

Americké pekárny Great Harvest Bread jsou první společností, která označuje obal chleba novými známkami pro celozrnné výrobky, které byly v lednu letošního roku představeny Radou pro celozrnné výrobky.

Pekárny společnosti Great Harvest Bread z oblasti Washington-Baltimore jsou prvními obchody, které označují obal chleba novými známkami pro celozrnné výrobky, které byly v lednu letošního roku předloženy Radou pro celozrnné výrobky (WGC). Radou byly vypracovány tři známky, které mají spotřebitelům pomoci s výběrem celozrnných výrobků odpovídajících jejich potřebám. Známky dělí celozrnné výrobky podle obsahu celých zrn do tří kategorií, označených jako:
– „Dobrý zdroj“ s minimálně 8 g celozrnné suroviny na jednu vyznačenou porci
– „Vynikající zdroj“ s minimálně 16 g celozrnného obsahu v jedné porci a
– „100%/vynikající zdroj“ s minimálně 16 g celozrnného obsahu na jednu porci a zcela prostý jakýchkoliv rafinovaných obilovin.
Mnozí výrobci označují svůj chléb jako „celozrnný“, nebo „celopšeničný“, ovšem pokud neodpovídají definici Směrnic pro správnou výživu, nejsou tato označení hodnověrná. Spotřebitel se nesmí nechat zmást ani barvou výrobku – tmavá barva chleba ještě neznamená, že se jedná o chléb celozrnný, ani někdy zavádějícím seznamem ingrediencí. Známky budou  spotřebiteli v tomto ohledu spolehlivým vodítkem. Aby mohl výrobce používat známky na své výrobky, musí být členem WGC. Mimo společnost Great Harvest Bread plánují použití známek v brzké době i další společnosti jako King Arthtur Flour Co., Sunnyland Mills, Bob’ Red Mill Natural Foods, Lotus Foods Inc., Arrowhead Mills, Roman Meal Co., Barbara’s Bakery a Rudi’s Organic Bakery.
Milling&Baking News, 83, 2005, č. 52, s. 16