Bezpečnost potravin

Značka kvality KlasA

Vydáno: 2. 3. 2006
Autor:

V prosinci 2005 byla udělena značka KlasA celkem 64 potravinám z tuzemských surovin. Celkem ji již může používat 810 výrobků od 136 producentů.

V prosinci 2005 byla celkem 11 výrobcům udělena značka kvality KlasA pro celkem 64 výrobků. Jednu třetinu z nově oceněných výrobků tvoří maso a masné výrobky, druhou třetinu mléko a mléčné výrobky a zastoupeny jsou i pekárenské produkty a müsli. Sedm z 11 oceněných výrobců zažádalo o značku KlasA poprvé. Celkem může být logo značky použito na 810 výrobcích od 136 producentů.

Na propagaci značky KlasA stát vyčlenil v r. 2005 169 mil. Kč. Očekává se větší propojení značky KlasA s konkrétním regionem.

Další informace o výrobcích se značkou KlasA, o podmínkách udělení značky najdete na stránkách SZIF. Jsou tam k dispozici i příslušné formuláře

Moderní obchod, 2006, č. 1, s. 6