Bezpečnost potravin

Značení jogurtu v EU

Vydáno: 27. 1. 2005
Autor:

V EU se připravuje nový legislativní předpis, který odstraní národní rozdíly ve značení jogurtu.

Očekává se nové nařízení Rady, které by mělo stanovit nová pravidla platná v EU pro značení “jogurtu”. Výrobky ošetřené teplem, které se v současné době v některých zemích (např. ve Španělsku a Velké Británii) popisují jako “jogurt”, se podle nového nařízení budou muset označovat jako “fermentované mléko” nebo jako “výrobek získaný z jogurtu, tepelně ošetřený po fermentaci”. Nařízení by mělo stanovit limity pro obsah bílkovin v jogurtu i standardy pro mléčný tuk a nemléčný podíl jogurtu.

Předložení návrhu v Komisi je plánováno na 1. čtvrtletí roku 2005, konečné schválení se očekává ve 2. polovině roku 2005. První čtení v Parlamentu by mělo proběhnout ve 2. polovině roku 2005, diskuse v Radě se očekává v průběhu roku 2006.

Uvedeným nařízením by mělo dojít k harmonizaci definice jogurtu v celé EU, kterou by se odstranily národní rozdíly. Zatímco ve Francii termín “jogurt” lze použít na výrobky obsahující živé bakterie s kladným vlivem na zdraví, v jiných zemích, např. ve Španělsku a Velké Británii, lze jako “jogurt” označovat výrobky ošetřené teplem.

 

Food Safety Issue Tracker, leden 2005, s. 31 [pdf ; 523071 bytů]