Bezpečnost potravin

Značení alergenů u nebalených potravin

Vydáno: 8. 2. 2008
Autor:

Příručka a poster Úřadu pro potraviny ve Velké Británii radí poskytovatelům občerstvení – nebalených potravin.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) vydal nový manuál týkající se managementu alergenů. Uvedená příručka je určena těm podnikatelům, kteří prodávají nebalené potraviny např. v restauracích, kavárnách, úsecích lahůdek, v barech nabízejících sendviče a pekárenské výrobky.
Legislativa ve Velké Británii nevyžaduje, aby se na potravině z kategorie lahůdkářské výroby nebo balené na místě uvádělo, zda obsahuje složky získané z alergenních látek, které se u balených potravin musí uvádět na etiketě.
Příručka a doprovodný plakát jsou ve Velké Británii rozšiřovány prostřednictvím obchodních organizací reprezentujících maloobchod, dodavatele, poskytovatele stravovacích služeb a dále lokálních autorit zajišťujících dohled nad poskytovanými službami. Tyto subjekty radí, které složky způsobují problémy a jak by se mělo reagovat na dotazy spotřebitelů. Informace v příručce a plakát jsou prezentovány jednoduchou srozumitelnou formou.
 
K dispozici jsou následující dokumenty:
* Alergie na potraviny: Co byste měli vědět (stručné informace pro poskytovatele stravovacích služeb – nebalených potravin; pdf, 507 kB, 7 stran)
* Mysli na alergii (poster; pdf, 996 kB)