Bezpečnost potravin

Zmírnění limitů pro metanol a propan-2-ol v EU

Vydáno: 17. 9. 2010
Autor:

Směrnice 2010/59/ES mění směrnici 2009/32/ES týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.

Metanol a propan-2-ol mohou být nově v souladu se směrnicí 2010/59/ES  (Úř. Věst., L 225, 27.08.2010, s.10) používány jako extrakční rozpouštědla k výrobě aromatizačních přípravků. Podle směrnice 2009/32/ES platil pro uvedená rozpouštědla příliš přísný limit, který je nevhodný pro získávání aromat. Nový limit připouští pro uvedená rozpouštědla pro výrobu aromatizujících přípravků koncentraci 10 mg/kg a  a limity reziduí 1,5 resp. 1 mg/kg v produktu.
Kromě toho je nově schváleno i použití  dimetyléteru k odstranění tuku z živočišných bílkovinných surovin, přičemž reziduální množství v konečném odtučněném bílkovinném produktu nesmí překročit 9 μg/kg.


EU Food Law, 2010, č. 450, s. 4