Bezpečnost potravin

Změny životního stylu mohou významně ovlivnit úmrtnost na srdeční choroby

Vydáno: 23. 1. 2005
Autor:

Snížení hladiny cholesterolu o 10 % by mohlo ročně ve Velké Británii zachránit více než 25 000 životů. Podobně by se i mírným snížením hodnoty krevního tlaku mohlo předejít 8000 srdečních onemocnění.

Podle názoru odborníků, zabývajících se možnostmi snížení počtu úmrtí v důsledku srdečních onemocnění, by zredukování hladiny cholesterolu o 10 % mohlo ročně ve Velké Británii zachránit více než 25 000 životů. Podobně by se i mírným snížením hodnoty krevního tlaku mohlo podle doporučení profesora klinické epidemiologie na Liverpoolské univerzitě předejít 8000 srdečních onemocnění. V doporučení se zdůrazňuje zdravotní prospěch, kterého lze dosáhnout jednoduchými změnami životního stylu, jako je snížení hladiny cholesterolu, kterého lze účinně dosáhnout změnou stravy včetně konzumace funkčních potravin. Stále častěji se rovněž prokazuje pozitivní vliv některých potravin na upravení krevního tlaku, se současně probíhajícím vývojem mléčných výrobků, které napomáhají snižování zvýšeného krevního tlaku. Dále bylo konstatováno, že snížením počtu kuřáků v britské populaci ze současných 27 % na americký průměr 22 % by se zachránilo dalších 17 000 životů ročně. Kombinovaným účinkem těchto úprav životního stylu by se každoročně zamezilo 50 000 úmrtím. Snížení počtu kuřáků, hladiny cholesterolu a krevního tlaku by se podle odhadu mohlo projevit ve snížení úmrtnosti během 12 až 24 měsíců. Změny životního stylu se v posledních dvou desetiletích v industrializovaném světě již významně odrazily ve snížení úmrtnosti. V Anglii a Novém Walesu bylo v roce 2000 zaznamenáno v porovnání s rokem 1981 o 68 000 méně srdečních onemocnění. Z toho 58 % je možno přičíst na vrub zlepšením jmenovaných rizikových faktorů.
http://www.nutraingredients.com