Bezpečnost potravin

Změny ve vyhláškách o požadavcích na materiály ve styku s potravinami a o limitech pesticidů

Vydáno: 27. 10. 2008
Autor:

Vyhláškou 386/2008 Sb. se mění vyhláška 38/2001 Sb.,vyhláškou 387/2008 Sb. se mění vyhláška 381/2007 Sb.

Vyhláška 386/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 387/2008, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů