Bezpečnost potravin

Změny ve vyhlášce o označování

Vydáno: 25. 3. 2005
Autor:

Vyhláška 113/2005 Sb. o označování potravin nahrazuje s okamžitou účinností vyhlášku 324/1997 Sb. včetně změn. Nově se ukládá povinnost označovat alergenní složky a zrušuje se tzv. „pravidlo 25 %“.

Česká vyhláška 113/2005 Sb. přepracovává vyhlášku 324/1997 Sb. o označování potravin včetně změn 24/2001 Sb. a 259/2003 Sb., v souladu se směrnicí ES 200/13 včetně změnových směrnic, a zároveň odkazuje na přímo platné předpisy (nařízení a rozhodnutí ES), např.:

           nařízení 1148/2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu,

          nařízení 2200/96 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou,

          nařízení 1538/91 s prováděcími pravidly k nařízení č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbež,

          nařízení 2991/94 s normami pro roztíratelné tuky,

          2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku,

          nařízení 258/97 o nových potravinách a nových složkách potravin,

          nařízení 608/2004 o označování potravin a potravinových složek s přídavkem fytosterolů, esterů fytosterolů, fytostanolů a/nebo esterů fytostanolů, a související rozhodnutí,

          nařízení 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organizmů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organizmů.

 

Věcná struktura vyhlášky a změny proti vyhlášce 324/1997

§ 1 – Úvodní ustanovení (Odkaz na zákon 110/1997 a na předpisy ES.)

§ 2 – Vymezení základních pojmů (doplněna definice „složka“)

§ 3 – Základní ustanovení

V § 3 – ustanovení z dřívějšího § 1.

§  4 –  Základní ustanovení

V § 4 – upřesňují se ustanovení, která mají zabránit uvádění spotřebitele v omyl, tvrzení, která se nesmějí uvádět (dříve § 7).
§ 5 – Označování množství (dříve § 3)

§ 6 – Označování data použitelnosti a trvanlivosti (dříve § 4)

§ 7 – Údaje o způsobu použití potraviny (dříve § 5)

§ 8 –  Údaje o složkách potravin (dříve § 6 – zcela přeformulováno)

Doplňuje se např., že složky tvořící méně než 2 % množství konečného výrobku mohou být uvedeny v různém pořadí za ostatními složkami, a také zastupitelnost složek tvořících méně než 2 %.

Je zrušeno pravidlo 25 %, pokud jde o směsnou složku, nyní se jednotlivé složky směsné složky nemusí uvádět jen v případě, že jde o byliny a koření, a pokud jejich podíl je menší než 2 %.

Novinkou (i když už dlouho avizovanou) je odst. 10 ohledně povinného označování alergenních látek, které jsou uvedeny v příloze 2.

Doplňuje se odst. 13 o uvádění složek používaných v sušené nebo zahuštěné formě a během výroby obnovených přidáním vody. Upřesňují se ustanovení týkající se koření a bylin.

§ 9 – Uvádění množství složky (dříve § 6 – zcela přeformulováno)

§ 10 – Údaje o přídatných látkách

Doplňuje se v případě použití aspartamu povinnost uvést „Obsahuje zdroj fenylalaninu“.

§ 11 – Údaje o látkách určených k aromatizaci potravin

Povinné označování množství kofeinu převyšující 150 mg/l u nápojů nadále platí, nemusí se však již označovat chinin. Jinak stačí, že kofein a chinin se uvede jako „aroma“, ale pro informovanost některých citlivých spotřebitelů je uvedení chininu v rámci „složení“ vhodné, i když nepovinné. Maximálně přípustné množství kofeinu a chininu je regulováno jen u nápojů (vyhláška 447/2004).

Doplňují se odst. 3 až 5 o povinném označování u výrobků obsahujících glycyrrhizovou kyselinu nebo její amonnou sůl nebo lékořici (účinnost odložena do 19. 5. 2006).

§ 12 – Údaje o potravinách nového typu a geneticky modifikovaných potravinách

Zde jsou vedle ustanovení o „novel foods“ shromážděna veškerá dříve v textu rozptýlená ustanovení o GMO. Některá ustanovení se vypouštějí s odkazem na příslušná nařízení ES.

 

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ale platí některá přechodná ustanovení (např. ohledně označování kyseliny glycyrrhizové – viz výše).

S určitými výjimkami lze potraviny označené podle dosavadních právních předpisů uvádět do oběhu nejpozději do 24. listopadu 2005. Potraviny, které byly uvedeny do oběhu nebo označeny před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

 

Sbírka zákonů, 21. 3. 2005, č. 37