Bezpečnost potravin

Změny ve vyhlášce 77/2003 Sb. pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Vydáno: 3. 4. 2004
Autor:

Vyhláška 124/2004 Sb., která mění vyhlášku 77/2003 Sb. především odstraňuje duplicitní ustanovení z komplexu legislativy ČR a přímo platných nařízení EU.

Oddíl 1: Mléko a mléčné výrobky
Nedochází k věcným změnám, ale především k úpravám, které vyplývají z toho, že nařízení EU se přistoupením k EU stávají součástí české legislativy a že žádné ustanovení nesmí být v legislativě uvedeno duplicitně. V novele vyhlášky jsou tedy citována všechna související nařízení a naopak jsou z původního znění vyhlášky vypuštěna všechna ustanovení, která již jsou obsažena v těchto nařízeních. Prakticky to např. znamená, že jsou vypuštěny definice a požadavky na označování, jakost a způsob hodnocení týkající se „selského nestandardizovaného mléka“, „standardizovaného mléka“, „mléčného výrobku“, „složeného mléčného výrobku“, „obsahu tuku“ a „obsahu bílkovin“.
Zásadní změna (oprava) se týká parametru pro potravinářský kasein (příloha 2, tabulka 14), a sice obsahu bílkovin v sušině (více než 84 % u sladkého a více než 90 % u kyselého kaseinu) a obdobně i obsahu kaseinu v sušině.
Oddíl 2: Mražené krémy
beze změn
Oddíl 3: Jedlé tuky a oleje
Obdobně jako v oddílu 1, i u tuků jsou vypuštěna ustanovení, která jsou již obsažena v nařízeních EU. Jedná se především o nařízení 2991/94 (obsahuje definice a požadavky týkající se „roztíratelného tuku“ a „směsného roztíratelného tuku“) a o celý soubor nařízení týkajících se olivového oleje.
Rovněž postup ověření deklarovaného obsahu tuku v určitých tucích (dosavadní příloha 9) je již obsažen v nařízení 2991/94.
Navíc je doplněno ustanovení ohledně velkoobjemové přepravy tuků a olejů po moři, které je požadováno směrnicí EU 93/3.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem přistoupení k EU.

Sbírka zákonů, 22. 3. 2004, částka 40